Oostende start sloop van vismijngebouwen

De start van de grote schande!
Waardevol op de Erfgoedlijst, hoge locuswaarde enz. allemaal geen belang. De nieuwe pakhuizen, gerenoveerd met miljoenen euro's belastinggeld tot machtige kantoorruimtes. Weg ermee. 

Oostende verliest alweer een stuk van haar gezicht en ziel. Onze Vismijn, een van de meest beeldbepalende gebouwen van de stad, de 'plekke die van Oostende, Oostende maakt', is binnenkort niet meer.

 

Lees meer...

Inhuldiging nieuw depot De Lijn in haven Oostende: klinkt feestelijk, maar is het allerminst

In het weekend van 18 maart 2017 werd het nieuwe depot van De Lijn, gelegen in de achterhaven van Oostende, officieel ingehuldigd. Dit klinkt feestelijk maar is het allerminst. Het depot werd niet alleen op de filet pur van de havengronden geplaatst, bovendien werd deze strategisch hoogst belangrijke grond uit het de afbakening van het zeehavengebied gehaald. Een blunder van jewelste. Onze vzw contesteerde deze bedenkelijke beslissing. Hieronder publiceren we nogmaals ons bezwaar uit 2012.

Lees meer...

Oostendse Oosteroever en Dement wijzen stedenbouwkundige inspecteur op verval sloopvergunning vismijn


Het is bijzonder opmerkelijk dat de Vlaamse Visveiling méér dan twee jaar heeft laten verstrijken alvorens over te gaan tot de sloop van de bestaande vismijn. Dit getreuzel, evenals het jaarlijks missen van de minimum quota voor de visveiling in Oostende, het betwisten van de hieruit volgende boete ed. wekken andermaal de indruk dat het de Vlaamse Visveiling niet menens is met haar investeringen in de visserij in Oostende. Dat twee Oostendse actiegroepen de wettelijkheid van de sloopvergunning nu in vraag stellen zou voor de Vlaamse Visveiling wel eens het gedroomde excuus kunnen zijn om alle visserij-activiteiten definitief naar Zeebrugge te verhuizen. Alleszins hebben deze actiegroepen er geen schuld aan indien zou blijken dat de sloopvergunning voor de vismijn inderdaad vervallen is.

Lees meer...

De Echokamers van de Immo Porno - deel 1Zwembaden aan balkons lijmen is nutteloos voor wie zwemmen wil, maar uiterst betekenisvol voor wie in dit waanzinnig idee, de spiegel ziet van een architectuur die gedreven wordt door Hollywoodverlangens. 

Welke lust drijft het genot van ‘blinken, opgaan en verzinken’ in een dergelijk verlangen? Wat is de duistere kant van dit verkavelingsgeluk op Oosteroever? 

Men kan er niet omheen dat er in Oostende twee badsteden lijken te bestaan met dezelfde naam.  Enerzijds heb je de ‘echte’ stad met haar talrijke ‘echte’ problemen, en daarnaast is er ook de virtueel gedroomde ‘schimstad’, die een hallucinant dubbelleven leidt binnen allerlei gemediatiseerde netwerken. Deze ‘schimstad in het kwadraat’ is een plek die zich voortdoet als een fantasiewereld: het is het domein van de piraten vastgoedmakelaars, sprookjeskastelenbouwers, politieke stripfiguren en alle mogelijke andere exotica.

Download hier gratis deel 1 'De Echokamers van de Immo Porno' - Enkel voor 18+

 

 

 

Sloop vismijn Oostende start begin april 2017

 

Het slopen van de Oostendse vismijn is een blunder van jewelste voor het rijke maritieme karakter op de Oosteroever en Oostende in zijn geheel. Het vismijngebouw en de site van de vismijn met de pakhuizen zijn de iconen van het rijke maritiem Oostendse verleden. Het geheel is zelfs opgenomen op de lijst van waardevol erfgoed, en heeft een hoge locuswaarde.

Lees meer...

Project ontmoetingsplek 'Kaai 27' komt uit de startblokken

In het voorjaar van 2015 kwam OVAM, eigenaar van het pand van voormalige visserijcooperatie langs bij de vzw Oostendse Oosteroever. De vertegenwoordigers van OVAM lieten verstaan dat het gebouw nog enkele jaren zou blijven staan vooraleer de grond wordt gesaneerd. “Ze vroegen ons of wij iets konden en wilden doen met het gebouw op de Hendrik Baelskaai 27. We staken de koppen bij elkaar en enkele weken later konden wij al een concreet concept, een plan van aanpak en een renovatieplan aan OVAM voorleggen. En ons voorstel 'Kaai 27' werd daar heel enthousiast onthaald.” zegt vzw Oostendse Oosteroever.

Lees meer...

Grootheidswaanzin op Oosteroever bereikt nieuwe hoogte: 34 bouwlagen


De PPS-partners Groep Versluys en stad Oostende wilden het zo stil mogelijk houden, maar er werd een bouwaanvraag ingediend voor een woontoren van 34 verdiepingen. De 'Ensor Tower' zou hiermee exact evenveel bouwlagen tellen als het Europacentrum. Bovendien blijft het niet bij één toren, maar zou de 'Ensor Tower' uit 2 wolkenkrabbers bestaan. De driftige bouwheren zien het alvast zitten, de vzw Oostendse Oosteroever tekende voorbehoud en bezwaar aan tegen de plannen. Het openbaar onderzoek liep tot en met 18 augustus 2016. 

Lees meer...

Oostende wil kanaal op Oosteroever 'tegen overstromingen'

Op Oosteroever is het meerdere keren per jaar 1 april. Fier als een gieter kondigde schepen Jean Vandecasteele vorige week aan dat de stad een Europese subsidie binnenhaalde om een kanaal te graven tussen de nieuwbouwappartementen. 'Regenwater stoppen we niet meer onder de grond, het mag terug onder de mensen komen' verklaarde Vandecasteele. 'Bovendien beschermt het kanaal de bewoners tegen overstromingen.' Het weekblad De Zeewacht vond het allemaal ook wat vreemd klinken en vroeg onze ongezouten mening:

Lees meer...