Oostends beschermd erfgoed én beschermd dorpsgezicht? Weg ermee!

Momenteel is men in de achterhaven volop bezig de Oostendse creosoteerwerf te vernielen. Enkele dagen terug werd de schoorsteen doelbewust neergehaald. Een nieuw triestig dieptepunt in het brokkenparcours van titelvoerend havenvoorzitter Johan Vande Lanotte. Tot voor kort waren de gebouwen beschermd industrieel erfgoed en was de ganse site bovendien geklasseerd als beschermd dorpsgezicht. Maar ach.. als de havenvoorzitter met de vrienden andere plannen heeft, dan laat de man in het Vlaams parlement de bescherming gewoon opheffen. Weg met gemeenschappelijk erfgoed, want enkele individuen hebben er bouwplannen..

 

Oostende heeft een havenbestuur waar men op kan rekenen. Zeker als het gaat om havenactiviteiten kelderen en havengrond verkwanselen. In 2012 regelde het havenbestuur, onder het vakkundig gezag van kapitein Vande Lanotte, een aanpassing van de afbakening van het Oostends zeehavengebied. Met enkele pennentrekken werd de Oostendse havenzone ongeveer 1/3e kleiner. Drie jaar voordien werd de kop van de H. Baelskaai al herbestemd van haventerrein en zware industriegrond naar lucratieve vastgoed-bouwgrond. De verdere teloorgang van de Oostendse haven zit mooi op koers: na het neerpoten van de nieuwe De Lijn-stelplaats op het belangrijkste stuk havengrond, bouwt men binnenkort een gevangenis in de achterhaven. In diezelfde achterhaven ligt -voorlopig dus nog- de creosoteerwerf. Een belangrijk stuk industrieel erfgoed dat zoals vermeld een dubbel geklasseerde bescherming genoot.

Maar als ze het in het havenbestuur in hun kop krijgen, dan is zelfs een geklasseerd monument niet meer veilig. Burgers, neem maar afscheid van ons gemeenschappelijk stuk erfgoed, enkele pipo's vinden eigenbelang en centen weer belangrijker. In een handige Brownfieldconstructie (zie Uplace-dossier) wordt de zone rond de creosoteerwerf op kosten van de Vlaming gesaneerd en klaargemaakt voor een nieuw vastgoed-project.

Trots mogen we zijn op ons havenbestuur. Echt trots. Goed bezig mannen.

 

Beschermd landschap? Daar gaan we op bouwen!
OVAM wil bescherming Oostendse creosoteerwerf laten opheffen
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

foto: Anonymous Decay

 

Publicatie : 2013-11-20

VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

14 OKTOBER 2013. - Wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 1995 houdende de bescherming als monument van de Creosoteerinrichting RRT-Belgacom en als dorpsgezicht van de Creosoteerwerf in Oostende (Zandvoorde)Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2013 wordt het ministerieel besluit van 10 november 1995 houdende de bescherming als Monumenten, Stads- en Dorpgezichten Oostende (Zandvoorde) : Oudenburgse weg 87. - Creosoteerinrichting <RTT>-Belgacom als monument. - creosoteerwerf als dorpsgezicht gewijzigd.
Artikel 1. In de titel van het ministerieel besluit van 10 november 1995 houdende bescherming van Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten. Oostende (Zandvoorde) : Oudenburgse weg 87. - Creosoteerinrichting <RTT>-Belgacom als monument. - creosoteerwerf als dorpsgezicht wordt de bepaling "- Creosoteerwerf als dorpsgezicht." geschrapt.
Art. 2. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 november 1995 houdende bescherming van Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten. Oostende (Zandvoorde) : Oudenburgse weg 87. - Creosoteerinrichting <RTT>-Belgacom als monument. - creosoteerwerf als dorpsgezicht worden volgende bepalingen geschrapt :
1° " - de gebouwen met creosoteerzaal, pompenzaal (machinekamer), ketelruimte en smidse;
- de schoorsteen;
- het gebouwtje met de elektrische lier;"
2° "- als dorpsgezicht : het terrein van de voormelde creosoteerwerf met inbegrip van alle gebouwde elementen en andere objecten, zoals afgebakend op plan in bijlage; omvattende de kadastrale percelen bekend te kadaster : Oostende, 2de afdeling, sectie G, nrs. 177s, (deel) en 175f; omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als karakteristiek, zeldzaam en volledig bewaard geheel van elementen met terzake exemplarische ruimtelijke opstelling.”