Masterplan vismijn Oostende: “Een opportunistisch vodje papier vol holle beloftes om erfgoed te kunnen slopen en vastgoedprojecten te kunnen verkopen"Even leek het erop dat de Vlaamse Visveiling (VLV) de reeds ingediende sloopaanvraag voor de vismijngebouwen had laten intrekken. Helaas bleek het een communicatiefout te zijn in het Oostends stadhuis. Tegen deze sloopvergunning gingen de vzw Oostendse Oosteroever en de vzw Dement in beroep bij de Deputatie en bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen. De VLV verandert nu het geweer van schouder door bijna gelijktijdig 3 nieuwe aparte bouw&sloop-aanvragen in te dienen om alsnog de huidige vismijn volledig tegen de vlakte te gooien.


Het 'Masterplan' van de Vlaamse Visveiling dateert al van 2013 en werd pas na onze kritiek iets concreter ingekleurd. Het telt nu 11 bladzijden en het is een documentje dat door leerlingen van het tweede leerjaar zou kunnen gemaakt zijn. Het deelt de site met de vismijngebouwen in enkele gekleurde vakjes, en men vermeldt erbij wat men er misschien ooit wel eens zou kunnen bouwen. Meer is het niet.
Het is bijgevolg nogal frappant dat het stadsbestuur lyrisch blijft verkondigen dat het volledig achter dit simplistisch Masterplan gaat staan. Tot op vandaag is echter nog altijd niet onderzocht hoe een integratie, mét behoud van de bestaande gebouwen, mogelijk is. En die mogelijkheid is er wel degelijk.
Laat het duidelijk zijn dat de nieuwe vismijn er contractueel al lang had moeten staan (ten laatste oktober 2013). De uitvluchten en het uitstelgedrag van de VLV laten het ergste vermoeden, maar de stad laat zich toch nog gewillig voor de kar spannen.

We houden er terdege rekening mee dat de getreuzel-tactiek van de VLV om geen nieuwe vismijn te moeten bouwen nog steeds overeind blijft.
Het feit dat er met 3 aparte bouwaanvragen gewerkt wordt voor dezelfde site en hetzelfde project/masterplan wijst weeral in die richting.
De eerste twee nieuwe bouwaanvragen - die al ingediend zouden zijn - gaan over de Haringhallen, voor het stuk dat wel al gesloopt werd en voor het andere deel, waar men op beide stroken enkele  bedrijfsloodsen wil neerpoten, maar geen nieuwe vismijn.
De belofte door Johan Vande Lanotte dat hij de eerste jaren het Visserijdok niet zal dempen is een groen licht voor de VLV dat ze ook op het 2e stuk Haringhallen enkele loodsen zal kunnen bouwen.
De VLV 'belooft' volgens Vande Lanotte voorlopig enkel nog maar dat ze een derde aanvraag gaat indienen voor de sloop van de bestaande en de bouw van een nieuwe vismijn.
Hiermee nogmaals duidelijk aangetoond wordt dat (bedrijfs)vastgoed de prioriteit is van de VLV in Oostende, en niet een nieuwe visveiling/vismijn.
Zo nemen de VLV-directeur en havenbaas Vande Lanotte ook te veel en net iets te nadrukkelijk de woorden in de mond dat niet zij, maar de markt zal bepalen of er al dan niet een nieuwe vismijn zal komen.
Een goede verstaander begrijpt dan dat er wellicht nooit nog een vismijn in Oostende zal komen. En dat het Masterplan uiteindelijk enkel een vodje papier zal blijken waarmee men een vrijgeleide wilde verkrijgen om de huidige vismijngebouwen tegen de vlakte te gooien.

Voor ons zijn die plannen al langer duidelijk: het stadsbestuur keurt in volle besef de vastgoedplannen goed van de VLV.
En hierdoor zal Oostende niet alleen zijn oude, maar ook zijn nieuwe vismijn verliezen.
De stad kiest dus omwille van vage beloftes en schimmige plannen voluit om opnieuw een beeldbepalende site, met nota bene een hoge locus waarde, te laten verdwijnen.
Jammer genoeg is beseffen ze nog altijd de essentie niet en staan ze niet genoeg stil bij het feit  dat éénmaal de ziel uit iets is verdreven deze met geen geld ter wereld meer te kopen is.
Serieus: voor de bouw van een nieuwe vismijn van 3 000m2 dient eerst een site van 55 000 m2 te worden gesloopt... als dat nog geen alarmbellen doet rinkelen.

De vzw Oostendse Oosteroever over het niet dempen van het Visserijdok:

Bij monde van havenbaas Vande Lanotte wordt sinds enkele dagen beweerd dat het Visserijdok niet gedempt zal worden, maar hoe zeker is dit dan? We wachten af en kijken of deze uitspraak ook terug te vinden zal zijn in geldige beleidsdocumenten.
Neemt niet weg dat het gedeeltelijk dempen van het Visserijdok een schandalige gedachte blijft. Vriend en vijand zijn het er immers over eens dat dit je reinste waanzin zou zijn.