Vzw Oostendse Oosteroever ging in gesprek met schepen Johan Vande LanotteIn een persoonlijk gesprek met de bestuursleden van onze vzw trachtte Johan Vande Lanotte een antwoord te geven op een hoop prangende vragen over de sloop van de Oostendse vismijn. Alhoewel het een aangename babbel was stellen we vast dat, bij moeilijke vragen, de verantwoordelijkheid nogal gemakkelijk doorverwezen wordt naar anderen. We vatten even voor u samen.Over de sloop van de huidige vismijn:

Het was Kris Peeters (CD&V) die destijds druk uitoefende om de nv. Vlaamse Visveiling (VLV) de Oostendse vismijn te laten uitbaten. Diezelfde Kris Peeters haalde alles uit de kast opdat de VLV alsnog de huidige vismijn kan gaan slopen. Vande Lanotte erkende dat de sloopvergunning ook voor hem als een verrassing kwam, maar houdt zich voor om de VLV niks in de weg te leggen. De Oostendse schepen beseft evenwel dat de vismijnactiviteiten zowat de laagste prioriteit is van de VLV, en dat de ganse erfpacht gericht is op het realiseren van vastgoedprojecten.
Volgens Vande Lanotte gaat het enkel over bedrijfsvastgoed, maar Oostendenaars hoeven maar aan de overkant van het Visserijdok te kijken hoe vlug een aanpassing in het RUP ervoor zorgt dat industriegronden omgetoverd kunnen worden in residentiële bouwgrond.
Vande Lanotte schoof de vragen over de garanties over de architecturale kwaliteit van de nieuwbouw door naar schepen Kurt Claeys.
Op de vraag waarom hij zijn verkiezingsbelofte uit 2012 verbreekt, om geen gebouwen met een hoge locuswaarde (zoals de huidige vismijn) meer te laten slopen, antwoordde Johan Vande Lanotte laconiek dat het niet altijd zo eenvoudig is..
Oostendenaars vinden het een schande dat de vismijn gesloopt zal worden, maar Vande Lanotte gaat er van uit dat het hier enkel een perceptie betreft. Eens er een andere vismijn staat zullen wij dit niet zo erg meer vinden. Vande Lanotte fietst zo handig omheen de stelling dat een nieuwe vismijn absoluut niet op dezelfde plaats van de huidige hoeft te komen.
Over het dempen van het Visserijdok liet Vande Lanotte zich dan weer ontvallen dat die plannen langzaam zullen uitdoven tegen 2018 – dan zijn het opnieuw gemeenteraadsverkiezingen weet je wel. De plannen voor het gedeeltelijk dempen van het Visserijdok leven natuurlijk gewoon verder in het RUP Afbakening Zeehavengebied Oostende, maar daar wou de Oostendse schepen natuurlijk liever niet aan herinnerd worden.

Wij vonden het een aangename babbel maar helaas vonden wij er geen constructieve engagementen of hoopvol nieuws in terug. Volgende keer beter.