Stad Oostende stuurt deurwaarder naar vzw Oostendse Oosteroever

Vzw Oostendse Oosteroever ,die sedert jaren pleit en opkomt voor het unieke maritieme karakter van de Oostendse Oosteroever en hierbij kritische vragen tov. het Oostendse Beleid niet schuwt,  kreeg deze week het bezoek van de deurwaarder voor het niet betalen van de belastingen op uithangborden. Het uithangen van de vzw-vlag “Oosteroever een unieke maritieme site met een ziel” wordt blijkbaar gelijkgesteld met een commerciële activiteit waarop belastingen dienen te worden betaald.


Een schrijven aan het stadsbestuur waar wij onze verbazing, als vzw (verenging zonder winstgevend doel), duidelijk maakten werd onontvankelijk verklaard. 
Pas raar wordt het als wij na rondvraag vernemen dat voor alle vlaggen van KVO en BCO deze belastingen niet worden gevorderd. 
Op onze vraag of de +/-30 wapperende vlaggen van Versluys-Coucke, op de Oosteroever, ook onder dit stelsel vallen werd tot op vandaag, nog niet geantwoord.
Pas hilarisch wordt het dat wij , voor deze wapperende vlag, in 2013 € 138 moeten betalen en in 2014 'slechts'  € 50. Op onze vraag van waar het verschil in prijs, luidde het geschreven antwoord: "In 2014 was de vlag kleiner omdat het toen een keer om de vlaggenmast gedraaid was door de wind".
Bij deze verwittigen wij alle Oostendse vzw’s.

Namens Oostendse Oosteroever vzw

 

Bijlage: schrijven aan Beleid Oostende

Geachte heer burgemeester en dames en heren schepenen ,


Tot onze grote verwondering ontvangen wij uw brief van 30 december 2014 met kenmerk 440/14/434.2/26/CC – DD 1076 waarin u ons bezwaar onontvankelijk verklaard.

De vlag van onze vzw Oostendse Oosteroever met de afmetingen 120X97 cm heeft inderdaad gedurende enkele periodes in 2013 en 2014 op het nr 17 van de Hendrik Baelskaai gehangen.  In jullie argumentatie refereren jullie naar artikel 2 § 1  waarin letterlijk staat “…opschriften, met het doel het publiek de aldaar geëxploiteerde handel of industrie, het uitgeoefend beroep of de werkzaamheden die er zich voordoen, te doen kennen.” 

Wij zijn een VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL en begrijpen dus helemaal niet hoe wij onder die maatregel vallen. Te meer daar wij bij verschillende HANDELSZAKEN  navraag gedaan hebben waar vlaggen als bvb die van KVO uithangen (KVO is een N.V.) en die uitbaters hebben nooit van een dergelijke belasting gehoord.


Wij vragen ons ook af of de N.V. Oosteroever die rond zijn bouwwerf op de Baelskaai, Fortstraat en Victorialaan zo’n 30 vlaggen hangen heeft die qua afmetingen ongeveer 3 maal die van ons zijn. Ook dergelijke belasting moet betalen.

Nog een eigenaardigheid is dat wij  op 7/1/2015 onder kohierartikel 051786 de belasting voor 2014 ontvangen voor dezelfde vlag op dezelfde plaats, en dat het verschuldigde bedrag nu plots €50 is i.p.v. de €138 van 2013.

Wij zijn ervan overtuigd dat jullie, jullie standpunt willen herzien, en onze v.z.w. van deze (pest)belasting  willen ontheven.  Wij willen, net als jullie, alleen het beste voor Oostende en de Oostendenaars.
Met de meeste hoogachting,

 v.z.w. Oostendse Oosteroever