Beeldbepalende site vismijn is gedoemd te verdwijnen

De sloop van de pakhuizen van de vismijn van Oostende voor de bouw van nieuwe ordinaire loodsen (hangars) is begonnen. Betreffende pakhuizen dateren van 1949,en periode waarin de nieuwe zakelijke stijl hoogtij vierde. Kenmerkend was een structuur in beton, gele baksteen, natuurstenen plinten en betonnen sierelementen. De pakhuizen maken deel uit en vormen één geheel met de bestaande vismijn.  Het geheel is beeldbepalend voor de site Oosteroever en het maritiem verleden van Oostende.

 

Het betreft een langgerekt gebouw waarin een 36-tal units van +/- 140m2 (7.00X10.00m, gelijkvloers en verdieping) gehuisvest zijn. Alle units zijn voorzien van een dubbele poort, betonnen skelet, vloeren en dak en meer dan voldoende natuurlijk licht.
Met een bewust in de hand gewerkte verloedering van de gebouwen heeft de VLV (Vlaamse Visveiling) een vergunning gekregen van het Oostends stadsbestuur om de gebouwen te slopen en nieuwe loodsen te bouwen. De uiteindelijke bestemming van deze nieuwe industriële loodsen is alsnog niet duidelijk.

 

Pakhuizen voor de sloop met zicht op één van de units.

 

“ GEMISTE KANSEN VOOR OOSTENDE”

Absurde beslissingen gezien er momenteel gouden zaken worden gedaan door de vishandelaars die in een 4-tal van deze units zijn gevestigd.  Nog absurder is het dat voor het slopen van dergelijke robuuste en beeldbepalende constructies Europese subsidies worden toegekend terwijl Vlaamse Intercommunales overal in Vlaanderen bezig zijn met het promoten van bedrijfsverzamelgebouwen.  Bedrijfsgebouwen met een oppervlakte tussen de 100 à 150 m2 worden als meest populair omschreven.

Na een eerst analyse van de fysische en fysieke toestand van de gebouwen kunnen wij vastgestellen dat deze nog vrij goed is.  Met relatief kleine ingrepen en een beperkt budget was het perfect mogelijk om deze gebouwen weer bruikbaar te maken tot ateliers en bedrijfsruimtes.  Casco en aan een interessante huurprijs zouden ze perfect ter beschikking kunnen gesteld worden aan gegadigden.


Binnenzicht op het gelijkvloers van één van de 36 units.

 

Met een beetje politieke moed kon Oostende scoren op diverse fronten! Het ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting voor bedrijfsactiviteiten  en ateliers in deze beeldbepalende gebouwen zou niet alleen bijdragen aan de diversiteit doch vooral een meerwaarde teweegbrengen voor de site Oosteroever en Oostende in zijn geheel.


Zicht op de haven en de Westeroever vanuit het verdiep van één der units.

 

De Vzw Oostendse Oosteroever betreurt de kortzichtigheid en het ontbreken van elke duurzame toekomstvisie bij het Oostendse beleid.
Nietemin zal ze, als Vzw, blijven ijveren voor een betere aanpak met respect voor diversiteit en patrimonium.