Verslag: Stad gaf nu ook een infovergadering

De wijkvergadering van 17 mei 2016 begon stipt om 18.30 met een korte introductie van ex-burgemeester Jean Vandecasteele thans schepen van openbare werken en andere feestelijkheden. Waarna hij vlug het woord gaf (wegens andere verplichtingen) aan Sara De Greve van het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende) die de geschiedenis door de eeuwen heen van de Oosteroever ofte Liefke Mores schetste. Tot onze spijt konden de 60-tal aanwezigen niet genieten van de geprojecteerde beelden, gezien te veel licht in de zaal. Wel hebben we begrepen dat de Oosteroever continu veranderde, van overstromingsgebied over verdedigingsgordel naar vissershaven tot de bouwwerf wat het nu is. Daarna was het de beurt aan de architecten en planologen van AWB (studiebureau). Die maakten geen enkele referentie naar de vorige bewonersvergadering die door hun collega-studiebureau werd gepresenteerd op organisatie van de vzw Oostendse Oosteroever. 
Alle reeds gemaakte beelden en studies die we op de vorige wijkvergadering van 13 april 2016 te zien hadden gekregen waren wel opeens verdwenen. Alleen werden enkele buitenlandse voorbeelden getoond, maar weerom quasi onzichtbaar op het projectiedoek. 
Maar het belangrijkste boodschap van al was het nieuwe plan: nl. een wit blad.

En dit witte blad wordt samen met de wijkbewoners ingevuld. Wellicht bedoelt men de plaatsen die nog niet bepaald en ingenomen werden door de actoren die belangrijker geacht worden dan de plaatselijke bevolking en ondernemers. Deze zogenaamde ‘echte stakeholders’ (de stad, de bouwpromotors, ed.) kwamen diezelfde middag samen. Het zou nogal naïef zijn om in het verhaal van het lege witte blad te geloven, dus doen we dit beter niet.  

Na enkele vragen van bewoners over de oversteekbaarheid van de Moreauxlaan werd ook dit hoofdstuk  afgesloten en verdaagd naar 9 juni 2016. Op deze dag zou een nieuwe voorstelling opgevoerd worden waar Jean Vandecasteele en burgemeester Johan Vande Lanotte wel langer dan een half uur aanwezig zouden zijn.

Hat laatste luik werd ingenomen door de vzw “Kleinverhaal” die de bewoners van de Vuurtorenwijk wil samenbrengen om te musiceren boetseren en bakken. Als u uw wit blad papier meebrengt kan dus ook aan papier-maché gedaan worden. Ondertussen zullen die ‘echte actoren’ wel voor u beslissen hoe de Moreauxlaan, Opex, Oosteroever of Vuurtorenwijk er in de toekomst moeten uitzien.

 

 

Wat we vooraf al meedeelden:

 

De stad Oostende nodigt de bewoners van de Vuurtorenwijk (en andere geïnteresseerden) uit om toelichting te geven over 2 projecten die op stapel staan.

Enerzijds is er het cocreatieproject Liefke Mores' Toekomst.
Anderzijds is er het project rond de aanpassing van de Dr. Ed. Moreauxlaan.

Wij zijn blij dat het stadsbestuur als gevolg van onze infovergadering van dd. 13 april 2016, nu zelf ook de stap zet om het project rond de Dr. Ed. Moreauxlaan toe te lichten. Wij moedigen onze leden en sympathisanten aan om aanwezig te zijn op deze wijkvergadering.

WAT U WEL MOET WETEN:

Cocreatieproject Liefke Mores' Toekomst:
Hiervoor worden subsidies aangewend om op een creatieve manier bewoners bij elkaar te brengen en zo een nieuwe dynamiek te ontwikkelen. Samen gitaar spelen, zingen, dansen of klei boetseren enzovoort om zo de Vuurtorenwijk naar een hoger niveau te tillen zeg maar. (bekijk presentatie)

Project rond de aanpassing van de Dr. Ed. Moreauxlaan
Door het gebrek aan inspraak en het niet betrekken van de inwoners/handelaars/ondernemers in het ontwerptraject, besliste de vzw Oostendse Oosteroever om hierover een info- en insteekvergadering te organiseren op 13 april jongstleden. De video van deze vergadering kunt u hier bekijken.
Onze vaststellingen kunt u hier downloaden.
Uw vragen en bekommernissen hebben wij hier gebundeld.

De stad Oostende komt nu toch met schaamrood om de wangen uit haar schulp. Ze zal dus op de komende bewonersvergadering 'toelichting' geven over het project Dr. Ed. Moreauxlaan.
Let wel: de indruk kan misschien gewekt worden, maar dit wordt dus geen inspraak of overlegmoment!

Als bewoner/handelaar/ondernemer bent u volgens ons de belangrijkste actor van dit project. Toch wordt niemand van u uitgenodigd op de eerste workshop van 'de belangrijkste actoren' die op dezelfde dag (17 mei) doorgaat vanaf 12u30 in de gebouwen van het ILVO.

U vraagt zich af wie volgens de stad dan wel die 'belangrijkste actoren' zijn die samen aan tafel gaan zitten? Hier zijn ze:
De stad Oostende zelf, ook de eigen gemeentebedrijven: AGSO, AGHO (haven), Het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende.
Verder worden ook belangrijker dan u bevonden: De bouwondernemingen Versluys en Burco Coast, NV Vlaamse Visveiling, De Rederscentrale,  Mobiliteit Vlaanderen, MDK, ILVO, VLIZ, Ovam, Herita en Westtoer.