Grootheidswaanzin op Oosteroever bereikt nieuwe hoogte: 34 bouwlagen


De PPS-partners Groep Versluys en stad Oostende wilden het zo stil mogelijk houden, maar er werd een bouwaanvraag ingediend voor een woontoren van 34 verdiepingen. De 'Ensor Tower' zou hiermee exact evenveel bouwlagen tellen als het Europacentrum. Bovendien blijft het niet bij één toren, maar zou de 'Ensor Tower' uit 2 wolkenkrabbers bestaan. De driftige bouwheren zien het alvast zitten, de vzw Oostendse Oosteroever tekende voorbehoud en bezwaar aan tegen de plannen. Het openbaar onderzoek liep tot en met 18 augustus 2016. Dit moet zowat het meest heikele Oostendse bouwdossier gaan worden sinds vele decennia. En de stad Oostende besefte genoeg dat deze aanvraag vele Oostendenaars zou shockeren.
De bouwaanvraag voor de Ensor Tower was bijvoorbeeld geheel toevallig de enige die niét op de website van de stad terug te vinden is bij het overzicht van de bekendmakingen. Een truc die al eerder met Oosteroever-dossiers werd toegepast overigens. Ondertussen heeft onze vzw ook wel door dat de 'moeilijke dossiers' al vaker midden in de zomer en tijdens het bouwverlof worden ingeleid, in de hoop geruisloos te passeren.

Begin maart 2016 pochte CEO Bart Versluys in kranten en tijdschriften dat hij grootse plannen had met zijn Ensortoren. Toen heette het dat het gebouw 'rond de 20 verdiepingen' ging tellen. En zie: de bouwaanvraag gaat uiteindelijk over 34 etages. Een kleine vergetelheid van 14 bouwlagen. Of zien we hier een vertoning van de hyperintelligente truc "we vragen 34 bouwlagen, en als 't miserie is halen we er enkele af, en zo hebben we er toch maar mooi 30 gescoord. En vanaf dan vinden ze in Oostende 20 bouwlagen al niet meer hoog, hihi haha".

 
Deze geniepigheid - of moeten we meer richting achterbaksheid gaan denken - pleit noch voor de stad, noch voor bouwgoeroe Versluys. Indien je de skyline van Oostende radicaal wilt veranderen, dan lijkt het ons evident dat je daar als Oostendenaar op zijn minst deftig van op de hoogte mag worden gesteld. En als het even mag, dan graag dan ook even over uitspreken. Maar dat ligt in deze Koningin der Badsteden blijkbaar erg moeilijk.

Goed, even schetsen wat men Oostende door de strot wil rammen. Van de Ensor Tower hoopt men om er 2 exemplaren van neer te poten. De eerste Ensor Tower zou dus 34 verdiepingen tellen en 119 appartementen huisvesten. Hoe hoog de tweede toren zou moeten worden kunt u steeds aan de bouwheer vragen, maar hou er rekening mee hij opnieuw "20 bouwlagen" zal antwoorden.

Terwijl de ene Oostendenaar nog de farce van het Europacentrum aan het verteren is en de andere Oostendenaar nog altijd maagkrampen krijgt als het in zijn gezichtsveld komt, droomt CEO Bart Versluys al luidop over de chique restaurants en luxe kledingzaken die in de Ensor Tower hun plaats zouden kunnen vinden.
Als het zover komt natuurlijk, willen is gemakkelijker dan krijgen. Zoals vermeld heeft de vzw Oostendse Oosteroever haar rechten gevrijwaard door bezwaar aan te tekenen.

Deze bouwaanvraag gaat lijnrecht in tegen verschillende reglementeringen en RUP-bepalingen. Maar gaat bijvoorbeeld ook in tegen de eigen argumenten waarmee de stad en bouwgroep Versluys op slinkse wijze de bouwvergunning voor de Baelskaai 12 wisten binnen te halen. (Baelskaai 12 is de witte toren van 15 bouwlagen die naar de top toe breder wordt, zoals een champignon).
Met andere woorden, wij kijken al uit hoe de bouwheer zichzelf zal moeten tegenspreken om deze vergunning binnen te halen. Benieuwd hoe men zich er nu uit zal lullen.

Maar dat deze bouwaanvraag in eerste instantie door de stad wordt goedgekeurd, daar mag u al uw spaarcenten op inzetten. De stad is in de Oosteroever-dossiers zelf een partner via de PPS-structuur (PPS=Publiek Private Samenwerking). Het is dus de stad die mag oordelen of het haar eigen bouwaanvraag gaat goedkeuren, daar komt het op neer. Rechter en partij zijn op hetzelfde moment, da 's hier allemaal geen probleem.


Het staat bijgevolg in de sterren geschreven dat onze bezwaren eerst door de stad afgewezen zullen worden en dat het vervolgens op de tafel van de Deputatie zal belanden. Van daaruit kan het dan richting de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We houden u uiteraard op de hoogte.Vriendelijke groeten,
vzw Oostendse Oosteroever