Gerealiseerde activiteiten

Het potentieel en de troeven van Oosteroever

De Oostendse Oosteroever heeft een uniek maritiem karakter, een echte ziel. Wij maakten een overzicht van het potentieel en de troeven op Oosteroever. Je kan dit document hier downloaden. Andere documenten en info nodig? Bezoek onze downloadruimte.

Lees meer...

Oostende Voor Anker: 250.000 bezoekers

 

Oostende voor Anker heeft haar naam als het grootste jaarlijkse klassieke maritieme evenement opnieuw alle eer aan gedaan. Verspreid over 4 dagen konden tijdens deze topeditie vele tienduizenden bezoekers - onder een stralende hemel en in zomerse temperaturen - genieten van een 150-tal klassieke schepen, vele stoommachines, tientallen animaties en tal van leuke activiteiten. De vzw Oostendse Oosteroever was standhouder, en stelde nog maar eens vast dat het maritieme karakter van Oostende een enorme troef is. Er was bij de bezoekers dan ook grote verbolgenheid over de plannen om het Visserijdok te dempen.

Lees meer...

“De Oostendse Oosteroever heeft een uniek karakter.“

Het maandblad Het Vrije Visserijblad publiceerde onlangs een dubbelinterview met Jan Vanroose (voorzitter SPa Oostende) en  Johan Smalle (voorzitter Oostendse Oosteroever vzw). Beide voorzitters gingen met elkaar in debat over de toekomst van de Oostendse Oosteroever.

Lees meer...

Veel volk op ons kopstukkendebat

Onze vzw Oostendse Oosteroever organiseerde samen met vzw Dement en Interbellum een kopstukkendebat. Thema's onder de noemer 'Wonen en werken in Oostende' werden aan de aanwezige kopstukken voorgelegd. Er waren 200 mensen aanwezig.

 

RAPPORT 2012 over de tewerkstelling op Oosteroever

Op de site Oosteroever (+/- 72 ha - inclusief wegenis) zijn actueel 181 ondernemingen actief die een tewerkstelling vertegenwoordigen van 1.520 directe, en vooral lokale, arbeidskrachten. Je kan het volledige rapport hier downloaden.

Lees meer...

Info avond over de toekomst van haven Oostende lokt veel volk

De Vlaamse regering heeft op 30 maart 2012 het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Oostende” voorlopig vastgesteld. Tot en met 6 juli 2012 loopt er een openbaar onderzoek waarbij elke burger/bedrijf zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan formuleren. Betreffend plan zal bepalend  zijn voor de toekomst van Oostende en vooral voor de bedrijven, bewoners en gebruikers van de Oosteroever.

Lees meer...

Oosteroever werkt!

 

De vzw Oostendse Oosteroever ziet de Vlaamse Open Havendag van zaterdag 25 juni als een ideale opportuniteit om opnieuw de aandacht te vestigen op de vele karakteristieken van de Oosteroever.

Deze kaart kunt u hier downloaden

Oosteroever is een unieke site zowel op sociaal, economisch (tewerkstelling) als op cultureel/toeristisch vlak (het strand, de duinen, een museumhaven, het erfgoedpatrimonium, …).

Lees meer...

TWEEDE VALENTIJN WANDELHAPPENING

 


Beste Oosteroever Liefhebber,

Vzw Oostendse Oosteroever nodigt je graag uit voor zijn 2° Valentijn wandelhappening (met muziek en lampions) rond het Visserijdok.
Dit onder het motto "EEN HART VOOR DE OOSTEROEVER" ('t is uiteindelijk Valentijn)

Lees meer...