Surrealistische ideeën rond de vismijn-site


We schrijven november 2006. Dit stond in De Standaard van vorige week, en met een item op het VTM nieuws : Schepen Miroir verkiest glazen toren bij vismijn : "Schepen voor de Vismijn Yves Miroir (SP.A) staat niet afkerig tegenover de bouw van een glazen appartementstoren met 100 flats op het terrein van de huidige vismijn. De uitvoerbaarheid van het project wordt onderzocht.

Lees meer...

OOSTEROEVER EIST INSPRAAK BIJ BESLISSINGEN VAN HET HAVENBEDRIJF (AGHO) EN STADSBESTUUR


Honderd en één bedrijven, eigenaars en verenigingen op de Oosteroever, goed voor 1076 directe arbeidsplaatsen, hebben samen een ondertekend schrijven gericht aan alle beleidsmensen. Op deze manier willen zij hun ongenoegen kenbaar maken over de gang van zaken bij de toekomstvisie en de opmaak van de plannen voor de Oosteroever.

Lees meer...

Havenuitbreiding Oosteroever is ramp voor leefmilieu en leefbaarheid Oostende

 

Groen! voert actie. Op zaterdag 11 oktober 2008 voerde Groen! Oostende actie tegen de plannen voor de ontwikkeling van de Oosteroever.

Ook Georges Allaert, prof. ruimtelijke planning UGent, was aanwezig en gaf vanuit zijn wetenschappelijke expertise enkele kritische opmerkingen. Het plan voor de Oosteroever aangekondigd op 17 september bevat zeker een aantal positieve elementen, vooral met betrekking tot de recreatieve en natuurgebonden projecten langs de zeekant van de Oosteroever (het noordelijke gedeelte).

Lees meer...

Oostende Oosteroever wil referendum over visserijdok

 

Vzw start met petitie tegen dempen van dok .
Vzw Oostendse Oosteroever blijft zich verzetten tegen het dempen van het Visserijdok. Vanaf dit weekend kan een petitie ondertekend worden en start een informatiecampagne. 'We hebben een alternatief plan. Het uiteindelijke doel is een referendum', zegt Willy Versluys.

Lees meer...

Oosteroever krijgt bezoekerscentrum voor de Noordzee

 

De Oosteroever van Oostende krijgt een Noordzeebezoekerscentrum en moet het maritieme visitekaartje worden van de Vlaamse kust.

Lees meer...

Persbericht van VZW Oostendse Oosteroever: Red de visserij, ons milieu en onze mobiliteit!

Red de visserij, ons milieu en onze mobiliteit!

Enkele weken terug stelde de SP.a. zijn 100 projecten voor Oostende voor. Daarin werden ook de ondoordachte plannen van het AGHO(Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende) omtrent de Oosteroever toegelicht. VZW Oostendse Oosteroever verzet zich, hierbij gesteund door Groen! en LDD, formeel tegen de plannen van de haven om het visserijdok te dempen en onze bedrijven te onteigenen t.v.v. van een verdere ontwikkeling van vervuilende verkeersbelastende containertrafiek.

Lees meer...

ONTEIGENING EIGENDOMMEN H. BAELSKAAI


Woensdag 15 oktober werd een bijeenkomst gehouden met de eigenaars van de H. Baelskaai, die zouden worden onteigend.In totaal 32 eigendommen zullen worden onteigend. Volgende bedenkingen worden hierbij gemaakt:

Lees meer...

OOK DE GROENE PARTIJ STEUNT ONZE AKTIESNaast Lijst De Decker hebben wij nu ook de steun van de groene partij. Een delegatie van een 20 tal sympathisanten verzamelde zaterdag 11 oktober op de Baelskaai waar Wouter Devriendt de pers te woord stond en de standpunten van de partij verduidelijkte. Professor G. Allaert, stedebouwkundige, was ook van de partij.

 

Lees meer...

Brief aan watersportverenigingenGeachte watersportvrienden,
Bij wijze van protest tegen de plannen van het Oostendse havenbestuur om het Visserijdok in de haven te dempen ten behoeve van de Ro-Ro trafiek plannen wij, op de Visserijfeesten van 13 september, een ludieke aktie. Bedoeling is om op deze dag het Visserijdok te vullen met zoveel mogelijk boten.

Lees meer...