Oostende Oosteroever wil referendum over visserijdok

 

Vzw start met petitie tegen dempen van dok .
Vzw Oostendse Oosteroever blijft zich verzetten tegen het dempen van het Visserijdok. Vanaf dit weekend kan een petitie ondertekend worden en start een informatiecampagne. 'We hebben een alternatief plan. Het uiteindelijke doel is een referendum', zegt Willy Versluys.


Sinds Haven Oostende voor de uitbreiding van Cobelfret aankondigde dat ze het Visserijdok gedeeltelijk zou dempen, is er protest. 

'Er zijn heel wat argumenten tegen het plan en de drie autonome gemeentebedrijven die plannen hebben met de Oosteroever moeten zich beraden over een globale visie. Wij hebben in elk geval alternatieven', zegt Willy Versluys van de vzw Oostende Oosteroever.  'Er moet een architectuurwedstrijd komen over de haven en de Oosteroever en ook een betere binding tussen de Vuurtorenwijk en de Oosteroever. Er moet ook meer gezocht worden naar alternatieven.'

'De geplande stelplaats voor De Lijn moet er niet komen tussen de voorhaven en het Vlotdok, maar op de Slijkensesteenweg. En een kwart van de haventerreinen toewijzen aan ro-ro-trafiek is nefast, want er zal verkeersellende en milieuhinder zijn.' 'En als er dan toch een terminal moet komen, dan is er plaats tussen de voorhaven en het Vlotdok. Het laat ook een betere overslag toe en dan kan de achterhaven ontwikkelen. Daar zijn tenslotte de voorbije jaren kades en spoorwegverbindingen aangelegd die niet gebruikt worden.'

'We staan dan weer wel achter de plannen voor de uitbouw van de cruise-terminal of een tweede terminal voor Transeuropa Ferries', zegt Versluys.  Het protest wordt nu georganiseerd: dit weekend start op de visserijfeesten een informatiecampagne en kan de petitie tegen het dempen van het dok getekend worden. Er wordt gemikt op 15.000handtekeningen. 'Informeren en sensibiliseren zijn de eerste stappen. In een later stadium komt er wellicht een gemeentelijk referendum over de zaak', aldus Versluys.   (uit: www.aferry.nl)