VZW OOSTENDSE OOSTEROEVER WIL TIJ DOEN KEREN

Naar aanleiding van de plannen en de eenzijdige beslissing van het Oostends havenbedrijf om, onder andere, een deel van het visserijdok te dempen, is in Oostende de “VZW OOSTENDSE OOSTEROEVER” opgericht met als doel “een kritische denktank zijn voor wat reilt en zeilt in de Oostendse haven, in het bijzonder wat betreft de site Oosteroever”.


De onzinnigheid van het dempen van een havendok in de voorhaven ten behoeve van de container en Roll-on/roll-off trafieken en de hypotheek op de toekomst van dit gebied die dergelijke groei en aard van trafiek met zich meebrengt stuit op groot verzet.

De huidige situatie van de Oostendse haven is uniek omwille van haar functionele stedelijke binding tussen het westelijk deel, de binnenstad en haven en het Oostelijk deel “de Oosteroever”. Deze – nu nog aanwezige – ruimtelijke binding dient te worden bewaard zodat een barrièrevorming in de toekomst kan worden vermeden. De haven dient als stedelijke entiteit te worden ervaren en niet als autonoom geheel (autonoom havenbedrijf). Bij verdere uitbouw dient alles in het werk te worden gesteld om de relatie te versterken tussen stad en haven. Daarom dient men af te stappen van grootschalige projecten die, gezien de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de haven, in de toekomst, zullen leiden naar een versnippering van het geheel. Cf. de haven van Zeebrugge waar de uitbreiding van de haven nefaste gevolgen heeft voor het stedelijke karakter.

Oostende is en blijft een kleine haven met zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden, zeker voor wat betreft de voorhaven. Bij alle verdere ontwikkelingen dient men zich hiervan bewust te zijn en dit ook te aanvaarden bij het stellen van de nodige prioriteiten.
Oostende dient zijn energie te steken in het zoeken naar nieuwe troeven en niet in het concurreren met andere havens (Zeebrugge, Vlissingen, Gent).
Een nieuw vitaal deel van Oostende mag niet teloorgaan aan parking en stapelplaats voor zandwinning, containers en vrachtwagens. Deze activiteiten zullen nefast zijn voor het toeristisch, recreatief, economisch en ecologisch functioneren van de stad op zich (visuele hinder maakt een gebied minder attractief).
Een duurzaam havenbeleid is toekomstgericht en dient zich te richten op innovatie, waarin kwaliteit voorrang dient te krijgen op kwantiteit (deze laatste is alleen handig voor de jaarlijkse statistieken van de “tonnen”).

Als vzw willen wij wijzen op de troeven van Oostende om uit te groeien tot een havenstad met (Europese) uitstraling. Meer dan ooit dienen foute beslissingen, nefast voor de toekomst, te worden vermeden. Het visserijdok en het water vormen de ruggengraat van de Oosteroever of Oostendes poort naar een nieuwe visie voor stadsontwikkeling. Een ontwikkeling waarin alle facetten – zijnde werken, wonen, recreatie, transport, visserij, haven, e.a. – optimaal kunnen worden benut.

Meer dan ooit dient een platform te worden gemaakt waar kritisch wordt nagedacht en oplossingen worden geformuleerd zodat een eenzijdige en autoritaire visie kan worden bijgestuurd.

 

 

 

Reacties:

 

Blogger redeboot7 zei...

Ik hoop oprecht dat ze het visserijdok zo laten.
Misschien kunnen ze er gedeeltelijk een jachthaven van maken dat zou volgens
mij veel beter zijn.
Mensen met een bootje doen al jaren hun beklag dat er bitter weinig plaats
is voor de pleziervaart in Oostende
Persoonlijk vind ik ook dat Oostende dergelijke vracht trafiek niet aan kan,
waarom niet investeren in Zeebrugge?
Deze haven heeft de infrastructuur om vrachtschepen te ontvangen.
Het zal leuk zijn denk ik met een stevige oostenwind wanneer al de uitlaat
gassen lekker oostende inwaaien.
Met de wind richting vanuit het oosten ruik ik nu al het verschil en ik woon op
Stene, leuk hoor, als het dan waait van het westen
dan hebben we de geur van de uitlaatgassen van de vliegtuigen.
Van beide kanten hebben we dan de stank van uitlaatgassen.
Bedankt mijnheer Vandelanotte.

17 juni 2008 16:51


Anoniem Moreauxbewoner01 zei...

Ik heb vandaag jullie pamflet gelezen. Ik denk niet dat het project voor de buurt een verbetering is. Het zal in de buurt voor veel overlast zorgen.
Ze hebben de mensen van de vuurtoren al op een eiland geplaatst want je moet tegenwoordig heel veel omrijden om nog naar de stad te kunnen. Bovendien hebben we heel lang met de werken gezeten van de Moreauxlaan en aan nieuwe omleidingen hebben we geen nood. Dat er gebouwen kunnen gesloopt worden en er nieuwe projecten mogen komen dat is niet slecht. Als je bvb het oude gebouw van de riooldienst ziet, dan kan dat ogenblikkelijk onder de sloophamer. Er zou kunnen gedacht worden aan nieuwe loodsen, opleiding centra enz... Mogelijkheden zat.
Plots mag Oostende geen industrie meer hebben. In het industriepark moet je tussen palen rijden omdat het vrachtverkeer niet meer welkom is. En de haven moet plaats maken voor andere doeleinden. Waarom moeten de politiekers toch altijd hun poten steken in de meest idiote projecten, of blijft er weer iets steken in de handjes.
Als er een hoop vrachtwagens gaan parkeren op deze plaats, gaat dat zeker ook gepaard gaan met zaken zoals criminaliteit, diefstallen enz...
Nee laat Oostende maar wat meer investeren in zijn visserij. En voor mij mogen daar ook wat plezierboten leggen zoals 'redeboot7' vermelde. Nu moet alles naar Plassendaele. Vroeger ging de mensen naar daar voor de rust en de natuur. Nu is het een racebaan geworden.
Ter info:
Op je site zou je een link moeten voorzien naar wat ze juist willen doen en de ligging op plan waar ze het willen plaatsen.

26 juni 2008 00:12


Anoniem Anoniem zei...

Wat heeft een haven nodig om te overleven ?
"Dokken met water"
In Oostende gaan ze een dok opvullen !!

Welke vreemde toekomstvisies hebben bepaalde politiekers ? Als het zo'n visie is als met de RMT, dan zullen wij het nog ver brengen met onze politiekers

26 juni 2008 16:52

Blogger Lange Nelle zei...

Door de haven te hypothekeren, zullen de bewoners van de vuurtorenwijk benadeeld worden.
Bovendien draait het voor de politici enkel om korte termijn winsten, mochten ze ook eens kijken naar de lange termijn winsten, dan zou het idee om de haven te dempen nooit ontstaan zijn!

Oostende is te klein om de massale stroom cargo te combineren met onze overdosis toeristen. De infrastructuur is hierop niet voorzien, denken we maar aan het verkeersnet dat nu reeds overbelast is...

28 juni 2008 15:08


Anoniem Anoniem zei...

Het wordt de hoogste tijd (of is het al te laat ?) dat er werk gemaakt wordt van een duurzame totaalvisie op dit laatste stukje te ontwikkelen Oostende, genaamd Oosteroever. Het gebied is van te hoge waarde om het in handen te geven van één enkele ro-ro operator (Cobelfret) die geen sociale banden heeft met Oostende. Cobelfret heeft enkel de belangen te dienen van een kleine groep aandeelhouders die elk jaar rijkelijke dividenden incasseren en keert Oostende de rug toe wanneer het haar zal uitkomen. En in een markt waar schaalgrootte zo belangrijk is, kun je er vanop aan dat Cobelfret ooit Oostende te klein zal vinden als haven en dan staan we daar met een gedempt dok vol puin en een lege parking asfalt en meeuwenstront. NEEN ! ontwikkel dit gebied met visie. Creëer hier een dockland waar het heerlijk toeven is aan het water voor mens. Die duizend vrachtwagens meer per dag kunnen ook het water over via Zeebrugge hoor !

30 juni 2008 14:01

Anoniem Anoniem zei...

Vandaag stelde Haven Oostende hun strategisch plan voor de Oosteroever voor. Meer op de website van Focus TV. Als ik het goed heb gezien dan moeten er straks mensen gaan wonen in flatgebouwen die grenzen aan de ro-ro parking van Cobelfret... Aangenaam wonen zal anders zijn, denk ik. Tenzij die inwoners graag gaan slapen en opstaan met het geluid van op- en afrijdende vrachtwagens van de ferries. Ik denk echt niet dat wonen en drukke havenbedrijvigheid zullen samen gaan op deze beperkte ruimte.

12 september 2008 19:05


Anoniem Anoniem zei...

Terminalco wil personeel laten afvloeien

Het havenbedrijf Terminalco in Oostende wil een groot deel van het personeel laten afvloeien. In het slechtste geval zou het om 25 van de 41 personeelsleden gaan.
Terminalco laadt en lost schepen en heeft veel minder werk. De trafiek tussen Oostende en Groot Brittannie is namelijk drastisch verminderd.

Mogelijk zal de verbinding Oostende-Killinghome worden stopgezet. De ferryverbindingen naar Purfleet, Ipswich en Ramsgate blijven wel bestaan.

9 mei 2009 09:11

Anoniem Anoniem zei...

Straks verdwijnt Cobelfret met z'n dochteronderneming TerminalCo helemaal uit Oostende, zoals ik reeds vooropstelde vroeger. Cobelfret gaat en staat waar het hun het beste uitkomt, demping van het Visserijdok of niet.

Gaan de Oostendse politici en het havenbedrijf daar nu eindelijk eens bij stilstaan en stoppen met zich te prostitueren voor Cobelfret.

Neen, laat het Visserijdok zoals het is en ontwikkel dit gebied op een duurzame manier en laat Cobelfret met al z'n vrachtwagens maar naar Vlissingen of Zeebrugge verhuizen.

9 mei 2009 09:14


Anoniem Anoniem zei...

Oostende - Scheepslader- en losser Terminalco in Oostende zet haar activiteiten stop.

De directie heeft de procedure om te sluiten opgestart. De 12 arbeiders en 29 bedienden verliezen hun werk, net als nog eens 35 arbeiders in de haven. Terminalco sloot het eerste kwartaal van dit jaar af met een recordverlies van bijna 900.000 euro. Belangrijkste oorzaak is de daling van de cargovolumes naar het Verenigd Koninkrijk.


Bij Terminalco Oostende zijn 25 jobs in gevaar.

De directie van het Oostendse havenbedrijf Terminalco heeft donderdag aan de personeelsafgevaardigden meegedeeld dat ze de procedure opstart voor de sluiting van het bedrijf.

Terminalco is in Oostende de grootste behandelaar van rijdende vracht. Er werkten 12 arbeiders, 29 bedienden en 35 havenarbeiders. Het bedrijf is een dochter van de Belgische rederij Cobelfret.

Terminalco kondigde in mei al een herstructurering aan na de forse daling van de vrachttrafiek op Groot-Brittannië. Het zwaarste scenario was toen een afbouw van 12 naar 4 arbeiders en van 29 naar 12 bedienden. Het bedrijf kondigde toen ook de mogelijke sluiting aan van de lijn naar Killinghome. De lijnen op Purfleet en Ipswich zouden behouden blijven.

Donderdag maakte de directie bekend dat het verlies tijdens het eerste kwartaal 2009 opliep tot 863.698 euro. Daarop volgde de mededeling over de sluiting. Op 3 juni zitten vakbonden en directie opnieuw samen in het kader van de wet Renault.

Volgens Renaud Vermote van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB) heeft Cobelfret met de overname van Ferryways in de eerste plaats een concurrent willen uitschakelen. Een deel van de trafiek van Terminalco is daarna van Oostende naar Zeebrugge verschoven. Daar is Cobelfret intussen volledig eigenaar geworden van de Sea-Ro Terminal. Het bedrijf is volgens Vermote een monopoliepositie aan het verwerven op de short sea-trafiek op Groot-Brittannië.

In Oostende blijft nu enkel TransEuropa Ferries nv over dat passagiers vervoert en begeleide vracht. "Ik hoop dat het Oostendse havenbestuur snel een nieuwe rederij kan aantrekken die een oplossing kan bieden voor een deel van het personeel en de havenarbeiders", zegt Renaud Vermote. "Er zijn geruchten dat er al gesprekken bezig zijn."

Bij Terminalco in Oostende was er niemand aanwezig die kon of mocht reageren.

28 mei 2009 22:19

Anoniem Anoniem zei...

Jammer voor het personeel van Terminalco dat hetgeen ik op 9 mei vooropstelde op deze blog werkelijkheid geworden is, met name dat Cobelfret met z'n valiezen uit Oostende vertrekt zonder poeha.

En zeggen dat AGHO/Stad Oostende voor Cobelfret bereid zijn/waren ? een mooi Visserijdok te dempen. Een kortzichtige visie die getuigt van weinig toekomstgericht denken.

28 mei 2009 22:23


Anoniem Anoniem zei...

Vanochtend, 14 juli 2009, is rond 08.00 uur het nieuwe ferryschip ‘Mazarine’ van rederij Cobelfret Ferries de Rotterdamse haven binnengelopen. Het gaat varen tussen de terminal aan de Brittanniëhaven en het Engelse Killingholme.

De in Flensburg, Duitsland, gebouwde Mazarine heeft drie dekken met daarop bijna 3000 strekkende meter opstelruimte, genoeg voor 217 trailers met een lengte van 12,5 meter. De Mazarine zal ook mafi's met containers vervoeren. Net als de vijf andere zusterschepen is dit schip ook geschikt voor het transport van de zware containers (SECU's) van de papierfabrikant StoraEnso.

Bron: Nieuwsblad Transport 13 juli 2009

De volgende ferries van Cobelfret lopen binnenkort ook allemaal van stapel.

En de nieuwe Mazarine stond tot de nok vol geladen met trailers.

En zeggen dat Cobelfret in Oostende wou laten uitschijnen dat het toch zulke slechte tijden zijn... en daarom alle activiteiten aan het Zeewezendok moesten staken...

Een kaakslag voor alle mensen die hun job verloren ! in Oostende.

15 juli 2009 21:03