OOK DE GROENE PARTIJ STEUNT ONZE AKTIESNaast Lijst De Decker hebben wij nu ook de steun van de groene partij. Een delegatie van een 20 tal sympathisanten verzamelde zaterdag 11 oktober op de Baelskaai waar Wouter Devriendt de pers te woord stond en de standpunten van de partij verduidelijkte. Professor G. Allaert, stedebouwkundige, was ook van de partij.

 

 

Groen! voert actie in Oostende


Groen! is wat aan de late kant met haar protest tegen de plannen met het Visserijdok. Toch zegt Wouter De Vriendt openlijk zijn steun toe aan de petitie van de vzw Oosteroever tegen het dempen van het dok én aan de vraag voor een referendum over de toekomst van de Oosteroever van Lijst Dedecker. “We zijn tegen de plannen om een gedeelte van het dok te dempen en plaats te maken voor containers en woonprojecten. Deze havenuitbreiding is grootheidswaanzin en de plannen met de Oosteroever missen een totaalvisie. Wij zijn voorstander van havenactiviteiten, natuur recreatie en opwaardering van de Hendrik Baelskaai.” Groen! protesteerde gisteren, maar ziet ook positieve elementen : “De plannen met het Noordelijke deel, het natuurherstel aan de Halve Maan en de opwaardering van de Batterij Hundius en educatie in de bunkers zijn positieve elementen. We berekenden dat er elke minuut een vrachtwagen zal passeren als de plannen uitgevoerd worden.” Groen! vond een medestander in Georges Allaert, Oostendenaar en professor Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Gent. “In essentie is dit een havengebied. Men moet zoeken naar functies die daarbij passen zoals visserij en industrie. Voor wonen ben ik niet gewonnen want men wil te veel functies op een kleine ruimte. Er is hier ook geen sprake van een gebiedsontwikkeling want men presenteert een plan zonder de actoren te raadplegen. Het grootste probleem zal de mobiliteit vormen. De zone is een driehoek met slechts twee uitwegen en die zijn onvoldoende voor alle functies die men er plant”, aldus Georges Allaert.

(efo-het nieuwsblad)