ONTEIGENING EIGENDOMMEN H. BAELSKAAI


Woensdag 15 oktober werd een bijeenkomst gehouden met de eigenaars van de H. Baelskaai, die zouden worden onteigend.In totaal 32 eigendommen zullen worden onteigend. Volgende bedenkingen worden hierbij gemaakt:


- onteigening kan pas omwille van het openbaar nut. In dit geval gebeurt de onteigening omwille van het creeëren van een immobiliën project en kan dus niet. Eigendommen kunnen niet te grabbel worden gegooid aan projectontwikkelaars die handelen uit loutere winstbejag.
- momenteel zorgen de gehuisveste bedrijven in deze zone voor 117 directe arbeidsplaatsen. Onteigening ervan leidt tot broodroof. Gezien dit uitgesproken havengebonden bedrijven zijn kan het niet dat deze moeten wijken voor een immobiliën project.
- in de voorgestelde plannen werden de bewoners en bedrijven nooit betrokken. Maw. bij de opmaak van de stadsplannen is op geen enkel moment sprake geweest van participatie.
- de haven behoort in eerste instantie toe aan bewoners en bedrijven die er hun activiteiten kunnen uitoefenen. Bewoning als tweede verblijfplaats kan geen prioriteit zijn.
- troosteloze en vervallen uitzicht van de site is veroorzaakt door het havenbestuur. Gevestigde bedrijven en bewoners hebben al jaren geen rechtszekerheid waardoor mogelijke investeringen uitblijven.
- zolang een duurzame totale visie ontbreekt voor de uitbouw van de haven kan niet worden overgegaan tot een fragmentarische opdeling en dus onteigening. Dichten dok voor plaatsing ro-ro en containers, moeilijke ontsluiting via kustlaan, milieuhinder, woonkazernes, zandwinning, enz... bewijzen dat de voorgestelde plannen totaal absurd zijn.
- uitschrijven van een internationale wedstrijd over de volledige havenbuurt zou verrijkend zijn en een basis kunnen vormen voor de juiste aanpak.