Persbericht van VZW Oostendse Oosteroever: Red de visserij, ons milieu en onze mobiliteit!

Red de visserij, ons milieu en onze mobiliteit!

Enkele weken terug stelde de SP.a. zijn 100 projecten voor Oostende voor. Daarin werden ook de ondoordachte plannen van het AGHO(Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende) omtrent de Oosteroever toegelicht. VZW Oostendse Oosteroever verzet zich, hierbij gesteund door Groen! en LDD, formeel tegen de plannen van de haven om het visserijdok te dempen en onze bedrijven te onteigenen t.v.v. van een verdere ontwikkeling van vervuilende verkeersbelastende containertrafiek.Johan Smalle: “ AGHO heeft enkel oog voor de containertrafiek en het ro-ro trafiek, 32 bedrijven worden onteigend, 9 bedrijven moeten herlokaliseren en 217 arbeiders dreigen hun job te verliezen. De echt watergebonden bedrijven, waaronder de visserij, betalen contant met het fnuiken van uitbreidingsmogelijkheden en het stilaan dichtknijpen van hun nek. In de duurzame uitbouw van de Oosteroever past het dichten van het dok, omwille van parkeerplaatsen, niet.”

Het visserijdok moet plaats maken voor extra parkeerplaatsen om nog meer containerverkeer te realiseren. Momenteel zorgt oostenderoever voor 150.000 bewegingen. De visserij wordt opgeofferd om dit op te trekken naar 450.000 bewegingen.

Wouter De Vriendt: “ We zien niet alleen onze historisch waardevolle visserijdokken verdwijnen, door de explosieve groei van het containerverkeer mag de Oostendenaar zich verwachten aan een toename van schadelijk fijn stof en een CO2-uitstoot van 900 ton/jaar. Tevens wordt het extra containervervoer ontsloten via de Edouard Moureaulaan en de Bolle. Het mobiliteitsdraagvlak wordt daarmee overschreden met files en verkeersonveiligheid tot gevolg.”

De inwoners van de vuurtorenwijk worden de dupe van dit leed maar werden niet geconsulteerd. Ook de nieuwe woon en kantoorprojecten zijn megalomaan zonder enige vorm van toekomstvisie. De dure woon en kantoorcomplexen moeten het project financieren en de stadskas zuurstof geven, echter de idee is de verkoop nog niet.

Jean Marie Dedecker: “ De visserij en 32 privébedrijven moeten wijken voor de winsten van het staatsbedrijf. Als het de SP.a past moeten zelfstandigen wijken, moet de visserijcultuur verdwijnen, moet ons milieu en onze verkeersveiligheid opgeofferd worden. Enkel het staatsbedrijf AGHO en zijn megalomane plannen zijn van tel. De machtsarrogantie ten top, de inspraak van de bedrijven op de Oosteroever en de inwoners van de vuurtorenwijk tellen niet mee.”

VZW Oostendse Oosteroever zal samen met Groen! en Lijst Dedecker op vrijdag 28 november 2008 vanaf 20.00 uur handtekeningen voor het referendum inzamelen op de opening van de Kerstmarkt. Johan Smalle, Wouter Devriendt en Jean Marie Dedecker zullen persoonlijk aanwezig zijn om de actie in te zetten, toe te lichten aan de pers en zelf handtekeningen in te zamelen.Johan Smalle Wouter Devriendt Jean Marie Dedecker
VZW Oostendse Oosteroever Groen! Lijst Dedecker