Dedecker hekelt subjectieve criteria bij AGSO bij toewijzing PPS Oosteroever

Bij de aanbesteding voor het wooncomplex op de Oosteroever dienden zich drie bouwondernemingen aan; Groep Sleuyter nv, TV CFE – Versluys en Vanhaerents nv.Door een complex puntensysteem bij de toekenning van het project kwam TV CFE-Versluys als overwinnaar uit de bus en kreeg het dit project toegekend. Op het directiecomité van AGSO van 30 juli 2009 uitten directieleden Phillippe Boutens en Bart Plassschaert hun ongenoegen over de gunningscriteria die vooropgesteld werden bij de aanbesteding.

Lees meer...

'Haven Oostende moet alliantie aangaan met Zeebrugge'

Professor Georges Allaert pleit voor meer samenwerking. De 21 top-bedrijven in Oostende doen het goed qua tewerkstelling en omzetgroei maar ze werken te weinig samen met kleinere bedrijven. Professor Georges Allaert pleit voor een samenwerking met Zeebrugge en is bijzonder kritisch over het project Greenbridge.

Lees meer...

Brief aan College van Burgemeester en Schepenen van Stad Oostende

Betreft: OPENBAAR ONDERZOEK

“Aanvraag voor de realisatie van een tijdelijke stelplaats voor voertuigen van De Lijn.” op de terreinen Cockerillstraat- Slijkensesteenweg- Tweebruggenstraat.

 

Lees meer...

Bunkers blootgelegd op Oosteroever Oostende

 

Zondagmorgen 21 juni hebben leden van het Vlaams Vestingbouwkundig centrum Simon Stevin en leden van het Koninklijk Marine Kadettenkorps twee bunkers op de Oosteroever in Oostende blootgelegd. De bunkers maken deel uit van de Batterij Hundius als onderdeel van de Atlantikwall. Op de Oosteroever zijn er twee sites waar de bunkers zich bevinden; op de site Halve Maan werden zondag bunkers blootgelegd.

Lees meer...

Jong CD&V Oostende steunt het protest van vzw Oostendse Oosteroever

 

Vzw Oostendse Oosteroever klaagt het project aan dat drastische veranderingen in de Vuurtorenwijk inhoudt. Zo wil de haven het visserijdok dempen om daar een containerpark neer te zetten.

 

Lees meer...

NEEN zeggen tegen het dempen van het Visserijdok en de huidige plannen voor de Oosteroever.


De plannen van het stadsbestuur om het Visserijdok te dempen stuit almaar meer op verzet bij de Oostendse bevolking.
Dit werd zaterdag jongstleden nog maar eens duidelijk tijdens de eerste editie van "Een hart voor de Oosteroever", een initiatief van vzw Oostendse Oosteroever, GROEN!, LDD Oostende en JGV regio Oostende - Diksmuide.

Lees meer...

Bezwaarschrift OosteroeverDement Oostende heeft bezwaar ingediend betreffende de afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende, ontwikkelingsgebied Oosteroever, bij de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening VLACORO.

Lees meer...

Architect Johan Smalle ijvert voor behoud van het Visserijdok

“Dit is de toekomst van Oostende”


Het Oostendse havenbestuur wil het Visserijdok dempen om plaats te ruimen voor een parkeerplaats
voor container-en Ro-Ro trafieken. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Voorzitter Johan Smalle van de vzw Oostendse Oosteroever wil een maatschappelijk debat op gang trekken. “De troef van het ‘water- front’ wordt onvoldoende uitgespeeld.”

 

Lees meer...

Lezersbrief in Knack nr51 - 16 dec. 2009
Het artikel in Bladspiegel van 11 november over het socialistische bestuur in Oostende is meer dan terecht, maar de realiteit is nog schrijnender.Uit het twaalfpuntenprogramma van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende blijkt dat er absoluut geen enkel strategisch plan bestaat voor de uitbouw van de Oostendse haven en de Oosteroever.

Lees meer...

Referendumformulieren

 

REFERENDUMFORMULIEREN


Indien gewenst kan het officiële referendumformulier in een word-document naar jou worden toegestuurd. Aanvragen.  Slechts dit document is geldig bij de overheidsdiensten.

Lees meer...