'Haven Oostende moet alliantie aangaan met Zeebrugge'

Professor Georges Allaert pleit voor meer samenwerking. De 21 top-bedrijven in Oostende doen het goed qua tewerkstelling en omzetgroei maar ze werken te weinig samen met kleinere bedrijven. Professor Georges Allaert pleit voor een samenwerking met Zeebrugge en is bijzonder kritisch over het project Greenbridge.

 

Oostendenaar Georges Allaert maakt als professor van de vakgroep Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent elk jaar een analyse van de bedrijfseconomische slagkracht van Oostende en zijn havengebied. 'Het aantal topbedrijven is toegenomen van 18 naar 21, maar is nog altijd maar de helft van Kortrijk en Roeselare. Er zijn opvallende nieuwkomers zoals Media Markt, XL Video, Electrawinds en Versluys Projectontwikkeling.'

'Ronduit positief is dat de topbedrijven samen zorgen voor een stijging in de tewerkstelling met 1.126 jobs in de periode 2001-2007. Maar de samenwerking tussen grote en kleine bedrijven komt in onze regio niet van de grond. Ook op de luchthaven stel ik geen link vast met kleinere bedrijven in de regio. Een toegevoegde waarde wordt niet gecreëerd met de 80.000 ton vracht', luidt zijn analyse op basis van de 5000 grootste ondernemingen in ons land.

'De groei van de bedrijven is ook sterk. Vijftien bedrijven kenden een omzetgroei; zes daalden of bleven status quo. In de haven zijn er vooral bedrijven die gegroeid zijn vanuit de KMO-structuur en deze kleinschaligheid speelt hen parten. De jobs, omzet en toegevoegde waarde van de havenverbonden bedrijven neemt zelfs af. Een bedrijf als Daikin heeft evenveel werknemers als de hele haven samen.'

Volgens de professor ligt de toekomst van de haven op lange termijn in de voorhaven. 'Ik pleit voor een alliantie met Zeebrugge omdat het voor Oostende veel voordelen heeft naar kleine ro-ro-vracht, visserij, hinterlandinfrastructuur en dynamiek op de luchthaven. Maar het blijft nog te veel bij woorden en intenties. Oostende moet, zelfs op korte termijn, zo'n samenwerking onderzoeken.'

Over de plannen voor de bouw van woningen op de Oosteroever pleit hij voor een globalere aanpak en enkel woningbouw aan de Moreauxlaan: 'Woningbouwprojecten hypothekeren de innovatieve ontwikkelingen op de Oosteroever.' Voor het project Greenbridge van zijn eigen universiteit is Georges Allaert scherp. 'Het is nu drie jaar geleden opgestart en er is weinig beweging. Er zijn nog maar weinig research- en spin-off-ontwikklelingen. Er moeten echt wel onderzoeksinstellingen naar de site komen anders zal Greenbridge nooit van de grond komen.' (bron Het nieuwsblad - foto: De Standaard)