Dedecker hekelt subjectieve criteria bij AGSO bij toewijzing PPS Oosteroever

Bij de aanbesteding voor het wooncomplex op de Oosteroever dienden zich drie bouwondernemingen aan; Groep Sleuyter nv, TV CFE – Versluys en Vanhaerents nv.Door een complex puntensysteem bij de toekenning van het project kwam TV CFE-Versluys als overwinnaar uit de bus en kreeg het dit project toegekend. Op het directiecomité van AGSO van 30 juli 2009 uitten directieleden Phillippe Boutens en Bart Plassschaert hun ongenoegen over de gunningscriteria die vooropgesteld werden bij de aanbesteding.

 

Ik citeer uit het verslag: “Dhr. Boutens stelt dat zijns inziens de prijs het enige objectieve gunningscriterium is. De gunningscriteria ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsaanpak zijn zijns inziens subjectieve beoordelingen die relatief zijn. Hij gaat verder dat zijn inziens de financiële situatie van het AGSO niet te verzoenen is met het voorstel van rangschikking dat ervoor zal zorgen dat er zo’n acht miljoen euro minder in de kas zal komen. Dhr. Plasschaert sluit zich aan bij die redenering van dhr. Boutens maar voegt eraan toe dat het gunningsverslag te abstract en moeilijk leesbaar is om een beslissing te nemen in 2 projecten van dermate omvang en belang voor Oostende en AGSO.“

Wat verder in het verslag merkt schepen Bronders cynisch op: “Dhr. Bronders stelt dat we niet mogen bezwijken voor eventuele druk van buitenaf en het belangrijk is dat de gunningsbeslissing wordt gedragen door alle leden van het directiecomité, zoals in het verleden steeds voor dergelijke beslissingen is geweest.”

Is dit een sneer naar zijn collega directieleden die onder druk zouden gezet worden door één van de indieners van een project of over welke druk van buitenaf had u het dan schepen Bronders?

Op het directiecomité van 19/10/2009 werd door de collega’s Plasschaert en Boutens opnieuw geprotesteerd tegen de gunningscriteria voor dit project en hebben de beslissing 2009-02 niet goed gekeurd. Ze werd echter wel aangenomen vermits dhr. Pannecoucke, dhr Jonckheere en dhr. Bronders voor stemden. De afgevaardigde bestuurder werd daardoor gemachtigd om met de eerst gerangschikte te onderhandelen voor een raamovereenkomst voor de PPS FORTSTRAAT (Vuurtorendok-Zuid) – Oosteroever.

In de Standaard van 26 november 2009 reageert gedelegeerd bestuurder van AGSO Eddy Pannecoucke als volgt: “ Er is nog geen toewijzing gebeurd en dus zijn we gehouden aan geheimhouding over de kandidaten”. Maar in hetzelfde artikel staat te lezen dat projectontwikkelaar Bart Verslyus verrast reageert: “ Wijzelf kennen onze punten niet, we kregen een korte brief waarin stond dat we als eerste partij zijn geselecteerd voor bespreking.” Ik wil hier geen semantische discussie voeren over toewijzen en selecteren, maar feit is dat men nu een raamakkoord aan het onderhandelen is met een bedrijf die negen miljoen euro minder biedt dan de tweede gerangschikte.

Is het een toeval dat CFE vennoot is in Rentel, het bedrijf dat samen met Electrawinds het vierde windmolenpark op zee mag bouwen? Electrawinds waar Johan Vande Lanotte voorzitter is van de Raad van bestuur?”

Van de architecturale smaak van de bestuurders van AGSO moeten we het alvast niet hebben, New Helmond werd onlangs nog verkozen tot het 8ste lelijkste gebouw van België. Het wordt niet toevallig “Het Gevang” genoemd in de volksmond.

AGSO en schepen Bronders houden niet alleen uitverkoop van de gronden die eigendom zijn van de Oostendse belastingbetaler. Ze verkoopt ook onder de prijs waardoor de Oostendenaar, in dit project alleen al, 9 miljoen euro misloopt.

De financiële toestand van AGSO is nochtans schrijnend. In de verslagen van het directiecomité van 07/09/2009 staat letterlijk: “ de toestand van het AGSO is zorgwekkend en in het verslag van 30/09/2009 staat te lezen: “ De gedelegeerd bestuurder stelt dat er 2,5 miljoen euro nodig is teneinde AGSO overeind te houden tot 31/12/2009”. Om snel aan 2,5 miljoen euro te geraken werd beslist om opnieuw een stuk patrimonium te verkopen, ditmaal de kantoren van AGSO in de ICON residentie. Men moet daarvoor de basisakte veranderen….

Voeg daarbij de tot 10.591.123 euro opgelopen verliezen van NV EKO die de kursaal uitbaat en een dochteronderneming van AGSO is, en iedere wakkere Oostendenaar zal stilaan inzien dat deze meerderheid sp.a, Open VLD en CD&V onze stad naar de rand van de financiële afgrond voert. Na het failliet van de vismijn is dit een tweede rotte vis of liever stinkende beerput.

Als AGSO en schepen Bronders zo verder gaan heeft de Stad Oostende straks bergen schulden en geen patrimonium meer.”

(bron: blog LDD 27 november 2009)