Lezersbrief in Knack nr51 - 16 dec. 2009
Het artikel in Bladspiegel van 11 november over het socialistische bestuur in Oostende is meer dan terecht, maar de realiteit is nog schrijnender.Uit het twaalfpuntenprogramma van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende blijkt dat er absoluut geen enkel strategisch plan bestaat voor de uitbouw van de Oostendse haven en de Oosteroever.

 

Elke coherentie is zoek, beslissingen worden door diverse (socialistische) instanties te pas en te onpas voorgesteld en genomen. Onder het mom van een verloederde buurt probeert men carte blanche te krijgen om allerlei (dubieuze) projecten te realiseren.

Het visserijdok moet worden gedicht voor allerlei projecten (containers, vastgoed, groenestroomprojecten) ten koste van de visserij.

Eigenaars van bestaande panden worden onteigend voor de bouw van kantoren en appartementen. Of hoe goedkope industriegrond wordt omgevormd tot dure bouwgrond door toedoen van het bestuur. Dit zonder algemeen belang.

Een depot van De Lijn wordt gepland op de meest kostbare en schaarse havengronden, zodat het bestaande depot langs de Nieuwpoortsesteenweg kan worden omgevormd tot bouwgrond. De oudste jachtclub van België met zijn beschermde clubhuis, de Ryco, moet verhuizen om plaats te maken voor vlootdiensten. Enzovoort. Al die beslissingen worden genomen door slechts één persoon. Een vraag naar duidelijkheid en inspraak van gevestigde bedrijven op de Oosteroever, die nota bene meer dan 1000 directe werkplaatsen vertegenwoordigen, wordt gewoonweg genegeerd.

Namens vzw Oostendse Oosteroever