Sloop loodsen Oosteroever gestart

Aannemers zijn gisteren gestart met de sloopwerken van oude bedrijfsloodsen aan het vuurtorendok. Het is de symbolische start van de nieuwe transformatie van de Oosteroever tot residentiële woonwijk.Het autonome gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) zet, na het succes van het project Militair Hospitaal, een nieuwe stap in de omvorming van de Oosteroever tot een volwaardig stadsdeel.

Lees meer...

De Lijn : poging tot antwoord

 

Geachte ,

Uw reactie i.v.m. bovenvermelde aangelegenheid genoot mijn volle aandacht. Eerst en vooral wil ik de term ‘tijdelijk’ verduidelijken. Het tijdelijk gedeelte van de stelplaats behelst het oprichten van een tijdelijke (container)behuizing voor het exploitatiepersoneel en een deel parkeerplaatsen ten behoeve van het personeel.

Lees meer...

Brief aan minister Hilde Crevits

Geachte Mevrouw de Minister,

Op het KMO contact event van Unizo, vorige donderdag, hebben wij met veel interesse de uiteenzetting van Uw kabinetsmedewerker Minou Esquinet gevolgd. Het thema mobiliteit en duurzaamheid ligt ons - als gevestigde bedrijven - na aan het hart. Het deed ons dan ook plezier te horen dat alle beslissingen over de toekomst van de Oosteroever, meer bepaald het dempen van het Visserijdok, voorlopig zijn bevroren. Wij - inclusief de gevestigde bedrijven op Oosteroever - zijn er samen met U dan ook van overtuigd dat de noodzaak van het dempen van het Visserijdok grondig moet onderzocht worden.

Lees meer...

RED DE VISSERIJ EN HET VISSERIJDOK!

Johan Vande Lanotte en zijn Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) willen een gedeelte van het visserijdok dempen. Bij de verkoopsovereenkomst van de vismijn aan het Vlaamse Gewest werd er stiekem een punt 6 toegevoegd : “De Stad en het Vlaams Gewest zullen samenwerken teneinde de werken voor de demping van het visserijdok te kunnen realiseren.”

Lees meer...

Bedrijven Oosteroever en Unizo blijven met vragen zitten

Unizo Noord-West-Vlaanderen organiseert op donderdag 28 oktober 2010 een kmo-contactnetwerkevent op de Oosteroever. Vlaams minister Hilde Crevits komt er praten over de mobiliteit in en rond Oostende. Unizo koos voor de Oosteroever omdat de ondernemers daar nog heel wat vragen hebben over de plannen voor het gebied.

Lees meer...

Er is nog toekomst voor onze sectorScheepswerf I.D.P. nv is een van de enige overgebleven scheepswerven voor (ver)nieuwbouw van metalen vaartuigen aan onze kust. "Mits hard werken is er nog een toekomst in onze stiel, maar de onzekere en aanslepende plannen rond de toekomst van het visserijdok vormen toch zware hypotheek op onze activiteiten", aldus zaakvoerder Philippe De Vestele.

Lees meer...

Waar realiteit en fictie zich scheiden,... welkom in Oostende!

Onlangs trokken wij op verkenningstocht langsheen de Oosteroever. Met de strakke zeewind in onze haren overzagen wij het visserijdok. Waar in andere steden, overal ter wereld, dokken worden beschouwd als een belangrijke economische troef duiken hier de stemmen op om het dok te dempen. Dit doet ons terug den ken aan het verhaal van de grote zeesluis. Dit zorgde voor heel wat beroering. Na het doorlopen van de verschillende onteigeningsprocedures werden deze bouwplannen voor een grote zeesluis afgevoerd.

Lees meer...

De oosteroever is een merkwaardig stukje Oostende

 

Ik mag er graag wandelen. Op zondag ligt de activiteit in de haven zo goed als stil, de vissersboten aan de kade. Vandaag, op deze mistige, koude februari-ochtend stond er geen zuchtje wind. Dat zorgde voor mooie weerspiegelingen in het wateroppervlak, iets waarvan ik in mijn foto's dankbaar gebruik maakte.

Lees meer...

N-VA Oostende is teleurgesteld in Johan Vandelanotte

 

N-VA Oostende heeft haar beleidsopties voor de uitbouw van de Oostendse haven wereldkundig gemaakt. De nadruk ligt hierbij op een leiderschap in nichemarkten: visserij en visverwerking, Oostende als service-haven voor de scheepvaart, Oostende als knooppunt voor nieuwe technieken en technologie, Oostende als jachthaven en een levende haven als link naar toerisme en erfgoed.

Lees meer...

N-VA : Geen woonblokken en depot van De Lijn in voorhaven


Visie op Oostendse haven:  N-VA Oostende pleit voor leiderschap in nichemarkten en tegen woonblokken en depot De Lijn in voorhaven.


(Foto RB)

Björn Anseeuw van N-VA denkt dat hernieuwbare energie en containertrafiek alleen niet zullen volstaan om de Oostendse haven weer te doen bloeien. „Als we niet de grootste of de sterkste kunnen zijn, dan moeten we de slimste proberen te zijn", verwoordt hij de visie van de Oostendse N-VA-afdeling.

Lees meer...