Er is nog toekomst voor onze sectorScheepswerf I.D.P. nv is een van de enige overgebleven scheepswerven voor (ver)nieuwbouw van metalen vaartuigen aan onze kust. "Mits hard werken is er nog een toekomst in onze stiel, maar de onzekere en aanslepende plannen rond de toekomst van het visserijdok vormen toch zware hypotheek op onze activiteiten", aldus zaakvoerder Philippe De Vestele.


Scheepswerf I.D.P, vroeger Industrielle Odes Pécheries, is een erfenis van de legendarische John Bauwens die het bedrijf in 1922 ten behoeve van de Ijslandvaart stichtte aan de noordkant van het Visserijdok. In 1945 nemen de broers Piet (+1994) en Mathieu De Vestele de werf over. Piet en Mathieu zijn familie van John Bauwens, en zo meteen ook van de Oostendse kapers Filips Van Maestricht de Oude en de Jonge. De broers De Vestele specialiseren zich in de bouw, vernieuwbouw, herstel en onderhoud van de meest diverse soorten schepen vissersvaartuigen, werk-, loods-, rede- en reddingsboten, peilschepen en baggervaartuigen. Bij de jongste realisaties inzake nieuwbouw behoren onder meer een recent opgeleverde trossensleper voor de Duinkerkse haven en een op stapel staand peilschip voor de Schelde voor DAB vloot. Vorig jaar boeg ook de Mercator er een facelift van de masten en want. Ferrymaatschappijen, het loodswezen, de visserij en de baggervaart zijn er klant aan huis. In 2000 kwam Philippe zijn vader vervoegen om in 2009 de fakkel over te nemen.

In de maritieme sector zit men niet direct te wachten op bio-ingenieurs. Uw studiekeuze liep niet meteen parallel met een mogelijke opvolging in het familiale scheepsbouwbedrijf. „

Ik ben na mijn studies direct en met volle om mij te engageren bij Artsen zonder Grenzen waarvoor ik zo'n zeven jaar gewerkt heb. Ik heb zo ook mijn vrouw leren kennen, die er als arts actief was. Voor die humanitaire organisatie en ook voor Vredeseilanden was ik actief in onder andere Zimbabwe, Tanzania, Congo en Tsjetsjenië."

Niet meteen aantrekkelijke vakantiebestemmingen...

„ Nee, en je kiest ook niét voor het onbezonnen avontuur, want dan houd je het niet vol. Zo heb ik in Goma de infernale cholera-epidemie in een overbevolkt vluchtelingenkamp meegemaakt En de verwoestende oorlog in Grosnië was al even onwezenlijk gruwelijk."
Je komt er wellicht met een andere kijk op het leven terug ? ,Je leert er de probleempjes van iedere dag te relativeren. In de gruwel van alle ellende die mensen elkaar aandoen, ervaar je naast het meest duivelse in de mens toch ook die andere kant van onze mensenras : hoe enkelingen toch blijven geloven in het positieve en daar dan ook onvoorwaardelijk naar handelen."
Van vluchtelingenkampen naar de scheepswerf. „Bij de geboorte van ons eerste kind, was ons werk bij artsen zonder Grenzen niet meteen een optie. En op dat moment begon mijn vader ook aan opvolging te denken binnen het bedrijf. En de maritieme sector was mij altijd blijven boeien... ."

Met welke problemen heeft de scheepsbouw in ons land, in casu I.D.P, vandaag te kampen ?

„Het vinden van hooggekwalificeerd personeel, met name van metaalbewerkers. We zijn veeleisend want iedere opdracht is anders : we verwachten van ons personeel een gedegen stielkennis, ervaring, betrouwbaarheid en engagement, want, dat verwacht ook de klant van ons."
De plannen rond het visserijdok kan je dus wellicht missen als kiespijn : I.D.P is samen met Shipyard Lovvyck en BEMA direct in zijn toekomst bedreigd door de plannen om het visserijdok gedeeltelijk te dempen. „Wij zijn alvast geen vragende partij in deze. En verhuizen brengt toch altijd heel wat rompslomp en onzekerheid met zich. Het havenbestuur heeft ons altijd beloofd om bij een mogelijke verhuizing een voor alle partijen aanvaardbare nieuwe locatie te garanderen. En daar rekenen we ook echt op, want ons bedrijf — de raad van bestuur, aandeelhouders en directie — is ervan overtuigd nog een toekomst te hebben in de scheepsbouw en -herstelling. Kijk, onze sector heeft het al niet makkelijk vandaag, dus kunnen we de aanslepende onzekerheid over het al of niet dempen van het Visserijdok en de renovatieplannen rond de H. Baelskaai best missen."

Een van de mogelijke locaties die voor I.D.P. wordt gesuggereerd, is Plassendale.

„Vandaag baatten we daar de scheepslift van de Vlaamse Gewest al uit. Maar een verhuis naar Plassenale is voor ons alleen maar interessant voor opdrachten op lange termijn zoals (ver)nieuwbouw en grote herstellingen. Voor kleine herstellingen of nazicht liggen we daar echt wel te veel in de rand van alle havenactiviteit."

Hoe zie je zelf de toekomst van onze haven ?

„Als kleine haven met een vlotte toegankelijkheid en een goede ligging heeft deze haven enorme mogelijkheden als servicehaven. De windmolenparken op zee hebben meer en meer nood aan gespecialiseerde vaartuigen voor transport van materiaal en personeel, onderhoud, herstel en toeristische exploitatie. Al die vaartuigen zullen nood hebben aan aanlegplaatsen en goede zorgen... Wellicht zullen ook diverse vormen van aquacultuur rond die parken ontstaan, wat weer een gespecialiseerde vloot zal vergen. Belangrijk daarbij is de meerwaarde die onze stad in die context te bieden heeft. Ik denk maar aan hotelaccommodatie voor gespecialiseerd varend en ander personeel, de vlotte bereikbaarheid over de weg, spoor, water en lucht, een netwerk van familiale servicebedrijven in directe omgeving, logistieke infrastructuur als droogdokken, hijskranen, schilderfaciliteiten; maritieme diensten, maritiem instituut en technische scholen. Vergeet ook niet dat voor de buitenwereld de Oostendenaar garant staat voor maritieme traditie en zeemanschap."