Bedrijven Oosteroever en Unizo blijven met vragen zitten

Unizo Noord-West-Vlaanderen organiseert op donderdag 28 oktober 2010 een kmo-contactnetwerkevent op de Oosteroever. Vlaams minister Hilde Crevits komt er praten over de mobiliteit in en rond Oostende. Unizo koos voor de Oosteroever omdat de ondernemers daar nog heel wat vragen hebben over de plannen voor het gebied.


De Oosteroever is in volle evolutie. Rondom het Vuurtorendok en langs de Hendrik Baelskaai zijn drie woonprojecten op komst, twee van het AG Stadsvernieuwing Oostende en een van het AG Haven Oostende. Enkele bedrijfspanden werden daarvoor al gesloopt. In het Vuurtorendok wil de Vlaamse overheid een jachthaven realiseren. En dan zijn er nog de plannen om het Visserijdok gedeeltelijk te dempen, al is dat pas aan de orde als de economische noodzaak zich voordoet, zoals Havenvoorzitter Johan Vande Lanotte al duidelijk het weten. Toch roepen de plannen voor de Oosteroever bij de nog aanwezige bedrijven heel wat vragen op. Ze verenigden zich in de vzw Oostendse Oosteroever die een 'kritische denk-tank' wil zijn voor wat reilt en zeilt in de Oostendse haven, in het bijzonder op de Oosteroever. Volgens voorzitter Johan Smalle zijn op de Oosteroever 101 bedrijven actief, samen goed voor een tewerkstelling van meer dan 1.000 mensen. Unizo pikte op hun vragen in en komt volgende donderdag ter plaatse voor een kmo-contactnetwerkevent in de garage Recon aan de Ankerstraat. Het thema werd opengetrokken naar mobiliteit in het algemeen, maar de focus ligt toch op de Oosteroever.

„Nood aan informatie"

"Nu dreigen heel wat kmo's te moeten verhuizen omwille van de plannen van de stad Oostende”, zegt regiodirecteur Frederik Serruys van Unizo Noord-West-Vlaanderen. „De betrokkenen zijn aangeschreven door het stadsbestuur en weten dat ze op middellange termijn moeten verhuizen, maar voor velen is niet duidelijk wanneer ze weg moeten en naar waar. Op de industriezone Plassendale is plaats voor grotere bedrijven, maar voor kmo's is in Oostende toch niet zo heel veel ruimte. Er is dan ook nood aan juiste en accurate informatie over de plannen. Onduidelijkheid werkt verlammend voor een bedrijf. Wij pleiten bovendien voor een verstandige ruimtelijke visie op de haven, waarbij toekomstige activiteiten nog veel meer complementair worden met wat de haven van Zeebrugge doet."
Unizo brengt ook zijn grieven omtrent mobiliteit nog eens onder de aandacht. „Geplande wegenwerken, maar ook werken aan haven, (tram)spoor en luchthaven moeten goed op elkaar woeden afgestemd, zodat ondernemers bereikbaar blijven en Oostende een aantrekkelijke stad blijft om te investeren", aldus Frederik Serruys. „Bij een vlotte bereikbaarheid hoort ook een vlotte manier om de wagen achter te laten bij een bezoek aan de stad. Bovengronds parkeren is bijna niet meer mogelijk in het centrum van de stad. Er moet veel meer werden gewerkt met bovengrondse kortetermijnparkingzones. Langdurig parkeren moet worden afgeleid naar randparkings en betalende parkings."

„Duidelijkheid is er"

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening en AGSO-voorzitter Bart Broeders is er wel degelijk duidelijkheid over de plannen voerde Oosteroever. „Alle bedrijven weten waar ze aan toe zijn", zegt Boenders. „Ze zijn allemaal uitgenodigd voor een gesprek. Sommigen zijn niet gekomen en er zijn er hier en daar ook nog die ontevreden zijn, maar de duidelijkheid is er. Sommige bedrijfsgebouwen hebben wij al gekocht, voor anderen is de aankoop niet zo urgent. Maar de helft staat gewoon leeg." „Nog anderen mogen gewoon blijven en zij hoeven ook geen problemen te vrezen met de nieuwe woonzones in de omgeving. Ik zie niet in welke. Een heel stuk van het gebied blijft gewoon industriezone", aldus Bronders. „Alle concrete problemen zijn bespreekbaar, de bedrijven in kwestie kunnen mij altijd bereiken. Wij zullen zorgen voor een klaar en duidelijk antwoord, het is niet de bedoeling mensen in onzekerheid te laten leven. Ik begrijp Unizo niet. Ze hadden me beter eerst eens gebeld in plaats van hiermee uit te pakken. Maar dit is blijkbaar hun stijl."

„Er moet snel duidelijkheid komen”

„Wij willen investeren, maar daar wachten we mee zolang we niet weten waar het naartoe gaat", zegt Kris Opdedrynck van (scheeps-)elektriciteitsbedrijf Opdedrynck aan de Hendrik Baelskaai.  De bedrijven aan de Oosteroever hebben maar twee toegangswegen meer, één over de tramsporen en één aan Earth Explorer. Maar beide zorgen voor gevaarlijke situaties als er een tram passeert of aan Earth Explorer als er kinderen op schoolreis aankomen. Vroeger waren er vier toegangswegen. Toch raar dat de toegankelijkheid van een bedrijventerrein verminderd wordt? Bovendien is de zone waar wij ons bevinden grijs ingekleurd. Het is geen woonzone, maar officieel ook geen industrieterrein, hoewel het ons altijd zo gezegd wordt", aldus Kris Opderhynck. ,,Die toestand baart ons zorgen, ook omdat er hier weinig of geen vergunningen meer worden afgeleverd om te bouwen of te verbouwen. Het is verleidelijk om minderwaardig industrieterrein te onteigenen, om te zetten in woonzone en te verkopen aan projectontwikkelaars. De overheid heeft het moeilijk om clusters te creëren, maar hier zit er een. Je hebt hier een cluster rond seheepstechniek. Laat ons dan toch zitten." „Nu wonen hier mensen die de bedrijven gewoon zijn of er zelf bij betrokken zijn. Dat is een goeie mix. Maar als hier luxeappartementen en tweede verblijven komen, zullen we dan nog zo goed kunnen samenleven? De appartementen zullen tot tegen onze bedrijven komen. Zullen zij kunnen leven met ons geklop en geboor? Al die vragen hypothekeren een gezonde ontwikkeling. De limiet is zowat bereikt. Er moet na snel duidelijkheid komen."

„Maritieme stielkennis is meerwaarde”

Kennis van maritieme techniek vind je niet overal. Het is een vak apart. Hier heb je een pak bedrijven met die kennis, maar ze voelen zich bedreigd", zegt Philippe De Vestele van scheepswerf I.D.P. „Als het Visserijdok gedempt wordt, moet onze scheepswerf verhuizen. Want dan liggen wij simpelweg niet meer aan het water", aldus Philippe De Vestele. „Hetzelfde geldt voor scheepswerf Lowyck. Nu hebben wij er alle vertrouwen in dat de haven voor een evenwaardige nieuwe locatie zal zorgen, maar wij zijn geen vragende partij voor een verhuizing. Het betekent rompslomp en kosten, ook al zorgt de haven voor een tegemoetkoming. Ook al weten we dat de haven het goed met ons voorheeft, het is toch iets wat knaagt en een sfeer van onzekerheid creëert. Ook omdat het al jaren aansleept." „Daarnaast is er een enorme druk om de Oosteroever tot woonzone om te vormen. Aan het Vuurtorendok en het Visserijdok zijn twee projecten gepland van het AGSO en een van de AG Haven. Normaal blijft de rest industriegebied met een gemengde functie, maar wij vragen ons toch af of de industrie er zal kunnen blijven. Men doet soms alsof het hier een vuile boel is, maar je hebt hier een pak kleinere bedrijven met een maritiem gerichte stielkennis. Zij voelen zich bedreigd en daardoor gaan formidabele kansen verloren. Wij hebben het gevoel dat we moeten opboksen tegen belangen die groter zijn dan de onze. Terwijl een verlies van onze knowhow ook voor de haven een slechte zaak zou zijn. Veel Oostendenaars hebben echt geen benul van wat hier gebeurt. En we weten niet tot wie we ons eigenlijk moeten wenden." (HH)