RED DE VISSERIJ EN HET VISSERIJDOK!

Johan Vande Lanotte en zijn Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) willen een gedeelte van het visserijdok dempen. Bij de verkoopsovereenkomst van de vismijn aan het Vlaamse Gewest werd er stiekem een punt 6 toegevoegd : “De Stad en het Vlaams Gewest zullen samenwerken teneinde de werken voor de demping van het visserijdok te kunnen realiseren.”

uit brochure Lijst Dedecker:


Oostende verliest containertrafiek aan Zeebrugge.

Door de bouwwoede van AGHO en de SP.a – havenbaronnen wordt ons patrimonium verkwanseld en de maritieme site opgeofferd. Als er geen bouwgrond meer is, wordt er bijgemaakt. De geheime agenda van AGHO. De oorspronkelijke drogreden van de rode havenbaronnen om het dok te dempen was om een bijkomend terrein te creëren voor een containeropslagplaats. Ondertussen is hetlaatste containerschip van Cobelfret en Terminalco met de noorderzon naar Zeebrugge vertrokken. Geen ro-ro trafiek meer en 75 werknemers aan de dop.

Het visserijdok als hart van de haven wordt gedempt.

De Oosteroever met het visserijdok is de garage van onze scheepvaart met droogzettingsinstallaties, toeleveringsbedrijven, ateliers, scheepssmederijen, scheepswerven, scheepsschilders, rederijen enz. Het is de thuishaven van 70% van de Belgische visserijvloot en de aanlegplaats voor werkschepen en voor grote plezierboten. Het dempen van een dok dat met sluizen beschermd is en een rechtstreekse verbinding heeft met de zee is een grote blunder. Het is milieutechnisch en waterbouwkundig onverantwoord en kost minstens tien miljoen euro. De lasten voor de belastingbetaler, de lusten voor AGHO en co.

De visserij dood, 32 privébedrijven onteigend, 217 arbeiders aan de dop.

De visserij en 32 privébedrijven worden onteigend, 9 moeten herlokaliseren en 217 arbeiders moeten wijken voor de winsten van het staatsbedrijf en bevriende immobiliënmakelaars. Als het de SP.a past worden zelfstandigen verdreven, moet de visserijcultuur verdwijnen en moet ons milieu opgeofferd worden. Enkel het staatsbedrijf AGHO en zijn megalomane plannen zijn van tel. De CD&V en de Open VLD, met Bart Tommelein in het directiecomité van AGHO, staan erbij en kijken ernaar. De machtsarrogantie ten top, de inspraak van de bedrijven op de Oosteroever en de inwoners van de vuurtorenwijk tellen niet mee.

Wij doen beroep op uw GEZOND VERSTAND en vijf minuten politieke moed. LDD en Jean-Marie Dedecker steunen vzw Oostendse Oosteroeverin haar verzet tegen het dempen van het visserijdok.

TEKEN DAAROM HET VERZOEK TOT REFERENDUM TEGEN HET DEMPEN VAN HET VISSERIJDOK
Op uw verzoek komen wij persoonlijk bij u langs met het referendumVismijn Oostende BANKROET “De stadskas werd voor meer dan 20 miljoen euro leeggeplunderd.”

Beste Oostendenaar,

Sinds 2004 klaag ik het wanbeleid in de vismijn aan. Bevoegd schepen Yves Miroir sleurde de vismijn in een financiële put van meer dan 20 miljoen euro die nu door de Oostendse belastingbetaler moet worden gevuld. Zoals hiernaast geschetst was ik de enige die tot vervelends toe, gemeenteraad na gemeenteraad, het wanbeheer in de vismijn aanklaagde. Het was helaas vechten tegen de viskaai. Jarenlang werden wij bedrogen met valse beloften, leugens over winsten en misleidende businessplannen. Behalve LDD hebben alle partijen de vis laten rotten en zo de Oostendse visserij ter dood veroordeeld. Open VLD’er Didier Ramoudt in het directiecomité van de vismijn, Hilde Veulemans (CD&V), Bart Bronders(SP.a) als commissarissen, Burgemeester Jean Vandecasteele(SP.a),Tine Vermeersch (CD&V)
en Geert Lambert (SLP) als bestuurders, keken de andere kant op en deden niets om dit faillissement en deze torenhoge schuldenberg te voorkomen. Ze lieten Miroir betijen.

Om de put te vullen werden onlangs alle gebouwen, pakhuizen en kantoren, kortom gans de vismijn van Oostende, verkocht voor 7,35 miljoen euro. De Oostendenaar verliest 57.500 m2 aan gebouwen aan de Vlaamse overheid. Een volledig historisch patrimonium verkocht, voor een habbekrats, amper 128 euro/m2.

De Vlaamse Gemeenschap zal nu de vismijn in concessie geven aan de Zeebrugse Visveiling. De Oostendenaars zijn minimum 20 miljoen euro armer en hun vismijn kwijt. Aangezien autonome
gemeentebedrijven in principe niet kunnen failliet gaan omdat de schulden op de Stad verhaald worden, moet de Oostendse belastingbetaler ervoor opdraaien. Er hangt Stad Oostende bovendien nog een boete van circa 7 miljoen euro boven het hoofd als gevolg
van een ingebrekestelling door de Europese Commissie voor oneerlijke concurrentie, en onrechtmatige staatssteun. (Rapport C30/2008) Dit kon vermeden worden hadden ze mijn waarschuwingen op de gemeenteraad “au serieux” genomen.

Het wanbeleid en de verspilzucht van de Oostendse meerderheid van socialisten, met slaafse toestemming van liberalen en christendemocraten wordt alleen overtroffen door hun doofheid ten aanzien van LDD in de gemeenteraad. Het kleinste kind kan geld door ramen en vensters gooien, we hebben echter mensen met gezond verstand nodig die uw geld verstandig beheren.

Jean-Marie Dedecker
Gemeenteraadslid LDD

HET BLUNDERBOEK VAN DE VISMIJN

Belangenvermenging, vriendjespolitiek, wanbeheer

23/11/2001. De Stad Oostende richtte het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende op (AGVO) evenals het dochterbedrijf n.v. Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) en de n.v. Pakhuizen.

De Oostendse belastingbetaler schonk een startkapitaal van 6.179.338 euro, alle fiscale rechten op de haven, 57.500 m2 vismijngebouwen en 3.276.879 euro borgstelling voor commerciële kredieten. Aan EVO werd 3.606.995 euro borgstelling cadeau gedaan. (4 leningen tussen 28/06/2002 en 22/04/2005)

Het belastingsgeld werd door de vismijndeuren in zee gegooid.

Er werden allerhande dubieuze constructies en deelnemingen in binnen- en buitenlandse ondernemingen opgezet die allemaal op een catastrofe uitliepen. Enkele voorbeelden:

1. Sinds november 2004 loopt er bij het Brugse gerecht een onderzoek naar fraude en schriftvervalsing. Er werd in de Oostendse vismijn een zwart circuit rond buiten quota gevangen vis opgezet. (Er werden zelfs bekentenissen afgelegd) Het onderzoek werd tot in Ierland gevoerd en na vijf jaar uiteindelijk afgerond. Het dossier werd op 21 september 2009 naar het parket doorverwezen.

2. De vismijn gaf leningen aan insolvabele reders (ook Nederlandse) om hen aan de vismijn te binden en tegen dumpingtarieven vis af te zetten. Deze leningen werden niet of onvolledig afbetaald. Het betrof hier leningen ten belope van miljoenen euro’s. De vismijn kocht in 2006 zelf een vissersboot, de Z137 Twilight. Het schip werd gesloopt en de slooppremie opgesoupeerd. De Oostendenaar moet opdraaien voor de wanbetalers.

3. Ze richtte het fileerbedrijf Ostend Filetting Company op dat leidde tot het faillissement van Ostend Premium Fish en de dubieuze luchtvaartmaatschappij Mithras Air. De Oostendse belastingbetaler is er de dupe van!

4. In 2006 kocht de vismijn aandelen in het Noorse schip Polardrift AS. Deze boot zou kingcrab aanleveren aan de vismijn. Later bleek dat het schip alleen maar uitgerust was om te jagen op zeehonden. De vismijn financierde zo de zeehondenjacht, en de Oostendse belastingbetaler moet daarvoor opdraaien!

5. Yves Miroir richtte in Porlakshofn (IJsland) met de centen van AGVO de HAF Holding op om IJslandse vis naar Oostende te brengen. Ook dit vehikel zonk en de Oostendenaars verloren meer dan één miljoen euro. Tegen 31/12/2009 moet er nog 1.250.000 euro betaald worden aan de Kauphtingbank voor de IJslandse avonturen. De brave Oostendse belastingbetaler moet dit ook nog ophoesten.

De vismijn was het leugenpaleis van Yves Miroir. Sedert 2004 waarschuwt Jean-Marie Dedecker onophoudelijk in de gemeenteraad voor het wanbeleid van Schepen Yves Miroir en zijn directeur Freddy Pollet. Steeds werd er gelogen over toekomstige winsten.

Eind 2008 waren de verliezen opgelopen tot 15.580.779 euro in AGVO en 4.148.339 euro in EVO. Deze rotte vis werd opgediend door de huidige SP.a coalitie en haar Open VLD en CD&V vazallen.


uit: brochure Lijst Dedecker