De ziel van Oostende mag niet gedempt worden

 

 

Vzw Oostendse Oosteroever ziet een sprankeltje hoop.

„De ziel van Oostende mag niet gedempt worden" (foto KM)

 

 

Vzw Oostendse Oosteroever ziet een sprankeltje hoop.


Er klinkt een zucht van opluchting als de leden van de actiegroep Oostendse Oosteroever vernemen dat minister Hilde Crevits het dok niet zomaar wil dicht gooien.
Voorzitter Johan Smalle van de vzw Oostendse Oosteroever, die protesteert tegen de geplande demping van het Visserijdok en de teloorgang van de Oostendse visserij, glundert als blijkt dat minister Crevits haar intentie om alles vooraf goed af te wegen niet blijkt te verloochenen. „In tegenstelling tot andere politieke strekkingen en belanghebbenden, bewandelt de minister wel het pad van de dialoog. Dat ze ook onze grieven erkent, geeft ons hoop."

Opsteker


Redenen genoeg waarom de plannen er niet mogen komen aldus de actiegroep. „De unieke diversiteit van deze site is in gevaar. De wooneenheden zou voor 80 % door tweede verblijvers worden bevolkt. Je creëert dus een slaapstad met een hoog onveiligheidgevoel. Arbeidsplaatsen verdwijnen en vooral de knowhow, denk maar aan de ambachtslieden bij scheepsherstellingen IdP. Geklasseerde gebouwen verdwijnen of worden geïsoleerd, zoals het clubhuis van de RYCO, en men blijft de visserij verder verdringen", zucht Johan Smalle. „Wij zijn geen rebellen maar kunnen deze plannen niet aanzien", springt de sympathiserende planoloog ruimtelijke ordening en groene dame, Violette Vansteelandt, bij. Willy Gryson waarschuwt dan weer voor de sluipende gelatenheid. „Vele wijkbewoners en bedrijven vrezen toch niets tegen de plannen in te kunnen brengen en zo dreigt er berusting te sluipen in het protest. Dit mogen we niet laten gebeuren. Zeker niet na deze opsteker."

 

Geen politieke binding


„Het wordt ons trouwens niet eenvoudig gemaakt", meent Wesley Schouteere, liaison tussen de actiegroep en LDD. „Een voordracht over de demping bij de Oostendse jeugdraad - waar ik ook lid van ben - werd geweigerd. Als Oostendenaar, opgegroeid op de Vuurtorenwijk, doet dit pijn. Men wil niet enkel het dok dempen, maar ook de ziel van Oostende.". Johan Smalle benadrukt echter nogmaals dat de actiegroep geen politieke partij vertegenwoordigt. „Wij vormen geen politieke strekking maar vinden wel steun bij enkele partijen in onze strijd tegen de uitzinnige plannen van bepaalde bestuurders. Iedereen is welkom om zich bij dit protest aan te sluiten."

(bron: KM - de zeewacht)