N-VA : Geen woonblokken en depot van De Lijn in voorhaven


Visie op Oostendse haven:  N-VA Oostende pleit voor leiderschap in nichemarkten en tegen woonblokken en depot De Lijn in voorhaven.


(Foto RB)

Björn Anseeuw van N-VA denkt dat hernieuwbare energie en containertrafiek alleen niet zullen volstaan om de Oostendse haven weer te doen bloeien. „Als we niet de grootste of de sterkste kunnen zijn, dan moeten we de slimste proberen te zijn", verwoordt hij de visie van de Oostendse N-VA-afdeling.N-VA : "Geen woonblokken en depot van De Lijn in voorhaven"

Ondertussen komt ook de Oostendse N-VA-afdeling naar buiten met een visie op de ontwikkeling van de Oostendse haven. N-VA kwam in Oostende bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in kartel op met CD&V en is niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Maar over de haven laat de partij zich nu toch horen. "Met hernieuwbare energie en containertrafiek alleen zullen we het niet doen", zegt Oostendenaar Björn Anseeuw, lid van de partijraad, het arrondissementsbestuur en het Oostendse afdelingsbestuur van de N-VA. "De vraag is of we in Oostende nog een haven willen. Heel wat bedrijven klagen over onzekerheid voor de toekomst. Wij denken dat de haven heel belangrijk is voor Oostende. Maar als je niet de grootste of de sterkste kan zijn, dan moet je de slimste proberen te zijn. Er moet ruimte zijn voor groei en uitbreiding. En we mogen niet al onze eieren in één mand leggen." "Vooreerst denken wij dat het geplande nieuwe depot van De Lijn in de voorhaven niet kan", aldus Björn. "De beperkte beschikbare ruimte moet efficiënt gebruikt worden. Dat betekent dat nieuwe activiteiten in het havengebied zonder uitzondering havengebonden activiteiten moeten zijn. Er is plaats genoeg in de achterhaven zonder dat je kostbare havengronden moet verkwanselen.

 

Ook bij de appartementsblokken op de Oosteroever hebben wij levensgrote vragen. Ook die grond kan beter gebruikt worden voor de verdere uitbouw van havenactiviteiten. Er zijn meer dan 1.800 nieuwe wooneenheden gepland, maar binnen de kortste keren zullen de nieuwe bewoners de industriële activiteiten in de haven als overlast ervaren. Kijk naar de problemen rond de luchthaven. Die fout mogen we geen tweede keer maken. In de jaren '30 zijn de bewoners uit de voorhaven vertrokken, nu komen ze terug.

Als je 1.800 nieuwe gezinnen een plaats wil geven tussen dokken en industrie, maak je nieuwe initiatieven in de haven erg onwaarschijnlijk." "De Oostendse haven streeft best naar leiderschap in nichemarkten", vervolgt Björn. "Een eerste vraag is of elke haven hetzelfde moet doen. Containertrafiek was blijkbaar niet de juiste optie, want Cobelfret heeft de benen genomen. En weten dat men voor Cobelfret een stuk van het Visserijdok wou dempen!

De Oostendse haven moet diversifiëren, zodat ze niet afhankelijk is van twee peilers die weinig zekerheid bieden. Voor ons blijven visserij en visverwerking erg belangrijk voor de haven van Oostende. De rol van de vismijn moet blijven en kan misschien zelfs groeien bij een samenwerking met Zeebrugge. Duurzame visserij betekent ook nieuwe technieken en technologie ontwikkelen. Daarin kan Oostende een leiderspositie verwerven. De aanwezigheid van het VLIZ kan daarbij een rol spelen."

Servicehaven

"Wij zien ook een rol weggelegd voor Oostende als servicehaven. Schepen kunnen de haven van Oostende snel en makkelijk aandoen. Herstellingen, onderhoud en scheepsbouw is dan ook een niche waarin onze haven het verschil kan maken. Heel wat kmo's bieden deze diensten nu al aan. Het komt erop aan om het bestaande aanbod op elkaar af te stemmen. Verder vinden we dat de aanwezigheid van het VLIZ en Greenbridge moeten resulteren in spin-offs die nieuwe technieken en technologieën verder ontwikkelen en commercialiseren. Ook in de jachthaven zien we mogelijkheden en voor ons mag er ook een link naar toerisme en erfgoed worden gelegd. De slipway, het Fort Napoleon, de duinen en de oversteek naar de westeroever liggen allemaal op een zakdoek. Het maritieme erfgoed is een bijkomende troef die in het toerismebeleid van Oostende geïntegreerd moet worden. Een levende haven zorgt voor de link en de meerwaarde."
(bron: Hannes Hosten)

 

 

Antwoord van Havenvoorzitter Johan Vande Lanotte:

"Ons houden aan beleidslijn"

Johan Vande Lanotte is niet onder de indruk van de N-VA-visie op de haven en blijft bij de bestaande beleidslijn voor de haven. "Vrachttrafiek begeleid met passagiers, cruises en het hele offshoregebeuren staan daarin centraal", zegt hij.
"Over onze plannen voor de haven zijn afspraken met de bedrijven gemaakt", aldus Vande Lanotte. "Wat het depot van De Lijn betreft: dat moet verplaatst worden, maar wel langs de tramlijn en dicht bij het station. Als dat depot niet aan de Slijkensesteenweg mag komen, zijn de enige alternatieven Blankenberge of De Haan. De N-VA wil dat misschien omdat hun parlementslid Wilfried Vandaele van De Haan is, maar echt realistisch lijkt me dat niet. De woonprojecten op de Öosteroever zijn voorzien in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en in alle plannen goedgekeurd. Die zone is niet voor bedrijven voorzien." "Een haven voor onderhoud, herstellingen en scheepsbouw? Dat zijn zaken die andere havens proberen af te stoten", zegt de havenvoorzitter. "Wij hebben bovendien wat onderhoud in onze haven. Ik heb de indruk dat de N-VA meer bezig is met andere plaatsen dan met Oostende. Wat de toekomst van de haven betreft, is onze beleidslijn duidelijk. Wij mikken voornamelijk op vrachttrafiek begeleid met passagiers en chauffeurs, cruises en het hele offshoregebeuren, waar geen enkele andere haven de faciliteiten voor biedt. De visserij is in handen van het Vlaams Gewest, dat wij ondersteunen en waar we mee samen werken." (bron: HH)