N-VA Oostende is teleurgesteld in Johan Vandelanotte

 

N-VA Oostende heeft haar beleidsopties voor de uitbouw van de Oostendse haven wereldkundig gemaakt. De nadruk ligt hierbij op een leiderschap in nichemarkten: visserij en visverwerking, Oostende als service-haven voor de scheepvaart, Oostende als knooppunt voor nieuwe technieken en technologie, Oostende als jachthaven en een levende haven als link naar toerisme en erfgoed.

 

De plannen om massaal wooneenheden en een lijndepot in de voorhaven in te planten, passen hier niet in. De reactie van havenvoorzitter Johan Vandelanotte stelt teleur.

In de Zeewacht van 28 mei 2010 komt hij niet verder dan te stellen dat N-VA Oostende het lijndepot niet in de voorhaven wil omwille van partijpolitieke spelletjes. "Over onze 5 opties voor de toekomst, dat wat we wèl willen, kan hij blijkbaar geen zinnig woord zeggen," aldus Björn Anseeuw. "Het geeft aan dat voor Johan Vandelanotte, niet de inhoud, niet de duurzame ontwikkeling van de haven maar enkel partijpolitieke spelletjes van belang zijn. Het stelt ons teleur dat de havenvoorzitter het debat niet wil aangaan en halsstarrig vasthoudt aan een vrij eenzijdige politiek wat betreft de haven."