Disclaimer

 

Jouw gegevens zijn in veilige handen. vzw Oostendse Oosteroever zal uw gegevens nooit delen, verkopen of ruilen met een andere organisatie.

Lees onze privacy policy:


Disclaimer


Op deze pagina:


Bescherming van de privacy
Voorwaarden voor het gebruik van commentaren

 

Bescherming van de privacy


Onze verbintenis
vzw Oostendse Oosteroever respecteert de bescherming van de privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992.
Persoonlijke gegevens
Indien je een profiel aanmaakt op de website van vzw Oostendse Oosteroever, intekent op onze e-mails of ons financiële steun biedt, beslis je om ons voor dit specifieke doel persoonlijke gegevens te bezorgen door middel van een onlineformulier.
 Je hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (het recht om die te laten corrigeren of schrappen). Je kunt dit doen door contact op te nemen met :

vzw Oostendse Oosteroever, 
Hendrik Baelskaai 40, 8400 Oostend, contacteer ons

Jouw gegevens worden door vzw Oostendse Oosteroever  niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden.


Gebruikersgegevens
Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan degene die jij ons op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je de website van vzw Oostendse Oosteroever bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan jouw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website van vzw Oostendse Oosteroever blijven dus anoniem. 
De gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden om de website van vzw Oostendse Oosteroever voortdurend te verbeteren.


Voorwaarden voor het gebruik van commentaren


Bemiddeling
De website van vzw Oostendse Oosteroever wil een ruimte zijn voor het uitwisselen van constructieve ideeën en meningen. De commentaren staan open voor alle gebruikers die zich hebben geregistreerd op de website.
De bemiddelaars behouden zich het recht voor om de volgende boodschappen te bewerken en/of te schrappen:
boodschappen die in strijd zijn met de in België geldende wetten
boodschappen van racistische, xenofobe, revisionistische of negationistische aard
boodschappen van pornografische, pedofiele of obscene aard
beledigingen, oproepen tot geweld of doodslag
boodschappen die een inbreuk vormen op de privacy of op de auteursrechten
spam, reclameboodschappen, herhaling van links
boodschappen die geen betrekking hebben op het onderwerp, die zich niet houden aan de thema’s die in het artikel aan bod komen
Wij vragen je om in een zo correct mogelijk Nederlands te schrijven, zodat iedereen jou kan begrijpen. Afgekorte berichten (zoals een sms) worden niet aanvaard.
Verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw commentaar. vzw Oostendse Oosteroever kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van de inhoud en voor de identiteit en de deugdzaamheid van de gebruikers en vzw Oostendse Oosteroever kan hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.
vzw Oostendse Oosteroever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheden of resultaten die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de inhoud die in de commentaren wordt verspreid.
vzw Oostendse Oosteroever wijst er ook op dat het gebruik van hyperlinks kan leiden naar andere servers waar vzw Oostendse Oosteroever geen enkele greep op heeft.
De inhoud van de website van vzw Oostendse Oosteroever kan worden geciteerd en gebruikt door websites waar vzw Oostendse Oosteroever geen enkele greep op heeft, uw commentaren kunnen dus terechtkomen op andere websites zonder dat vzw Oostendse Oosteroever daar verantwoordelijk voor is.
Als u nog vragen hebt, mag u ons altijd contacteren.