Haven Oostende

De neerwaartse spiraal van de Oostendse haven in cijfers

 

 

2002

Ferryways/

Hoverspeed/

TSL

2003

Ferryways/TSL

2004

Ferryways/TSL

2005

Ferryways/TSL

2006

Ferryways/TSL

2007

Ferryways/

Cobelfret/TSL

2008

Cobelfret/TSL

2009

TSL/verlies Cobelfret

2010

2011

Tonnenmaat (milj. T)

- RoRo

- Andere vracht

(zand, grint)

 

4,5

 

1,6

 

5,6

 

1,6

 

5,9

 

1,6

 

6,2

 

1,5

 

6,2

 

1,7

 

6,5

 

1,5

 

6,8

 

1,7

 

3,9

 

1,4

 

3,4

 

1,5

 

2,2

 

1,6

TOTAAL

(ton maritieme trafiek)

 

6,1

 

7,2

 

7,5

 

7,7

 

7,8

 

8,0

 

8,5

 

5,3

 

4,9

 

3,8

Aard vervoer (eenheden)

- passagiers (auto/vrachtw/cruises)

- autos

- vracht (units)

- containers (20 TEU)

 

 

390.000

51.000

228.300

9.156

 

 

146.000

-

285.000

13.263

 

 

163.500

3.350

300.999

15.418

 

 

214.520

11.580

300.155

9.036

 

 

230.000

28.290

297.000

4.555

 

 

248.000

28.726

301.300

3.281

 

 

230.000

27.698

300.000

-

 

 

176.722

21.858

158.777

-

 

 

189.118

29.128

127.940

-

 

 

113.303

13.547

88.075

-

Scheepvaartbewegingen

-

-

-

4.843

4.657

4.759

4.868

2.952

2.554

2.204

 

 

Trafiek binnenvaart stijgt in 2011

De Oostendse haven maakte de cijfers voor 2011 bekend van de binnenvaarttrafiek. Er werd 310.294 ton voor de binnenvaart gelost en geladen. De stijging is deels te danken aan de overslag van de betonnen geluidswerende wanden die momenteel langs de E40 tussen Brugge en Jabbeke worden geplaatst. Het blijft echter wachten op de overige 2011-cijfers voor de haven van Oostende.

Lees meer...

Deskundigen moeten het project Vlaamse Baaien beter bekijken

 

Het project Vlaamse Baaien voorziet in de aanleg van eilanden voor de kust die bescherming moeten bieden tegen grote stormen. Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele stelde daarover een parlementaire vraag aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Hij wil dat de overheid onafhankelijke deskundigen consulteert over de uitwerking van de eilanden.

Lees meer...

Het strategisch plan voor de haven van Oostende

Samenvatting van het strategisch plan voor de haven van Oostende, voorgesteld in november 2005.

Downloaden: Haven Oostende Strategisch Plan, MER (milieu effecten rapport)

Wat is het strategisch plan voor de haven van OOSTENDE ?
Het strategisch plan van de zeehaven beschrijft de gewenste ontwikkeling van het zeehavengebied van Oostende op korte (5 jaar), middellange (10 tot 15 jaar) en lange termijn (30 jaar). De Vlaamse Regering besliste in juli 1999 tot de opmaak van dit plan. De haven is een belangrijke economische poort voor Vlaanderen en het strategisch plan moet een strategie uitwerken voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van deze economische poort1. De Vlaamse regering besliste destijds dat het strategisch plan daarbij moet rekening houden met de maximale bescherming van de woonzones, het behoud en het versterken van de natuurlijke infrastructuur en het mogelijk maken van een economische expansie mits zuinig ruimtegebruik. De nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat voor elk havengebied een strategisch plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgesteld.

Lees meer...

GRUP: Stedelijk ontwikkelingsgebied Oosteroever

DOWNLOADEN: RUP Oostende Ruimtelijk Uitvoerings Plan

Deelgebied 2 – Stedelijk ontwikkelingsgebied Oosteroever en site C- Power


Het deelgebied ‘Oosteroever’, dat bestaat uit verschillende onderdelen, was reeds opgenomen in het eerste voorontwerp. Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 31 mei 2007 is het plangebied verruimd onder meer met het militair hospitaal en de site C-Power (constructie van fundamenten voor windmolens). In het plan-MER wordt dit gebied globaal gunstig beoordeeld met uitzondering van de strandzone ten oosten van het Oosterstaketsel. Voor dit gebied wordt vanuit milieuoogpunt de eerst voorgestelde bestemming recreatie niet aanvaardbaar geacht. Er is geopteerd om deze zone te bestemmen als natuur gebied waarbij mogelijkheden voorzien worden voor het onderbrengen van een surfclub.

Lees meer...