Haven Oostende in 2011: 3 zeeschepen per dag

 

 

In 2011 waren er gemiddeld 6 scheepsbewegingen per dag. In & uit de haven zijn 2 bewegingen,

dus ontving de Oostendse haven gemiddeld 3 zeeschepen per dag.

 

Jaar Aantal scheepsbewegingen     Haven Oostende
1980 6797
1990 4899
2000 4103
2001 4194
2002 4283
2003 4698
2004 4883
2005 4843
2006 4657
2007 4759
2008 4868
2009 2952
2010 2554
2011 2204