Deskundigen moeten het project Vlaamse Baaien beter bekijken

 

Het project Vlaamse Baaien voorziet in de aanleg van eilanden voor de kust die bescherming moeten bieden tegen grote stormen. Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele stelde daarover een parlementaire vraag aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Hij wil dat de overheid onafhankelijke deskundigen consulteert over de uitwerking van de eilanden.

‘Zo wordt de rol van rechter en partij niet door elkaar gehaald', vindt Vandaele. ‘Dat gevoel had ik bij het congres over de superstormen in Oostende.'


Vandaele verwees naar een vergelijkbaar project in Nederland dat werd afgeblazen omwille van de negatieve effecten. Eilanden voor de kust zouden de ophoping van slib in de hand werken. Minister Crevits antwoordde dat zeker wordt gekeken naar de resultaten van onderzoek in binnen- en buitenland. De overheid en de privésector zullen de koppen bij elkaar steken om een goed uitgewerkt project te maken.

(via Nieuwsblad)